Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Ενημέρωση από τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου για την επιστρεπτέα προκαταβολή 6

Ενημέρωση από τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου για την επιστρεπτέα προκαταβολή 6

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι, ως τις 16 Μαρτίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι, να υποβάλλουν την τελική αίτηση αποδοχής ενίσχυσης από την επιστρεπτέα προκαταβολή 6 μέσω της οποίας θα διατεθούν συνολικά 500 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί σε ΦΕΚ προβλέπεται γενικά ότι και σε αυτόν τον κύκλο το 50% της ενίσχυσης που θα προκύπτει για κάθε επιχείρηση θα είναι μη επιστρεπτέο και θα καλύπτει την μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι αυτοί που μπορούν να παρουσιάσουν σωρευτικά μείωση τζίρου (αν υπόκεινται σε ΦΠΑ) ή των εσόδων τους αν βρίσκονται εκτός καθεστώτος ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον 20% σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς και είχαν ένα ελάχιστο τζίρο 200 ευρώ κατά την περίοδο αναφοράς.
Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται εκ των προτέρων οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1000 εργαζόμενους και τα ΝΠΔΔ.

Σε ότι αφορά τα ποσά ενισχύσεων οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ενισχυθούν αυτή την φορά με ποσά έως 1000 ευρώ ενώ οι επιχειρήσεις που είναι μεν πληττόμενες αλλά λειτουργούσαν κατά την περίοδο αναφορά θα έχουν ανώτερη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ .

Υπάρχει επίσης ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή και δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021:

αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,

ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,

γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,

δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τέλος και για όσους ενισχυθούν σε αυτό τον κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής ισχύει ότι η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.