Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Μεσολόγγι: πίεση σε Σπίρτζη για την κατασκευή κόμβου σύνδεσης με την Ιόνια Οδό στη θέση Χαλαζιά

Μεσολόγγι: πίεση σε Σπίρτζη για την κατασκευή κόμβου σύνδεσης με την Ιόνια Οδό στη θέση Χαλαζιά

Επιστολή του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου στον Σπίρτζη για τον κόμβο Χαλαζιάkomvos xalazia
Με επιστολή της στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη (που κοινοποιήθηκε στον περιφερειάρχη και τους βουλευτές) η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου τον καλεί να αφουγκραστεί το καθολικό αίτημα του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, να «διορθώσει με τις απαραίτητες παρεμβάσεις το αδικαιολόγητο αυτό έγκλημα που συντελείται εις βάρος της πόλης και των κατοίκων του Μεσολογγίου».
Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου αναφέρεται στη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Μεσολόγγι τονίζοντας πως παρά το γεγονός που το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο επρόκειτο να συμβάλλει καθοριστικά στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης, εντούτοις συντελείται ένας αδικαιολόγητος αποκλεισμός της πόλης, αφού όπως προκύπτει από την διαμορφωθείσα κατάσταση έχει αποκοπεί πλήρως η έξοδος οχημάτων (ιδιαιτέρως των βαρέων οχημάτων) από την Ιόνια Οδό προς το Μεσολόγγι, ενώ αυτή καθίσταται δυνατή από έναν μόνο κόμβο και αυτόν σε μεγάλη απόσταση από την πόλη.
Η Ιόνια Οδός, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 196 χιλιομέτρων, υπήρξε ένα έργο πολυαναμενόμενο, το οποίο εδύνατο να επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη, καθώς και να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου.
Σύμφωνα ωστόσο με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου, διαφάνηκε ήδη κατά την εκτέλεση των εργασιών στον οδικό άξονα, αλλά και μετά το πέρας αυτών, ο μεγάλος αυτός αυτοκινητόδρομος δεν θα αποδειχθεί πραγματικά επωφελής για την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου και για τους κατοίκους της, δεδομένης της ύπαρξης κόμβου για είσοδο-έξοδο, προς και από το Μεσολόγγι, μόνο στη θέση «Ζεστή», περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη και της ουσιαστικής «κατάργησης» της δυτικής πύλης εισόδου για την πόλη, που βρισκόταν στην συνοικία «Νέα Υδραγωγεία» (κόμβος Χαλαζιά).
Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι αμφισβητείται ακόμη και η ασφαλής διακίνηση οχημάτων και πεζών, ένεκα των απότομων κλίσεων και στροφών της αερογέφυρας, που έχει κατασκευαστεί στην θέση «Χαλαζιά», η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου απέστειλε αίτημα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, με το οποίο ζήτησε να γνωμοδοτήσει αφενός σχετικά με την λειτουργικότητα, το επίπεδο ασφάλειας και την κυκλοφοριακή ικανότητα του εν λόγω ανισόπεδου κόμβου, αφετέρου αναφορικά με την δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον εισόδου-εξόδου στην εν λόγω περιοχή.
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ορμώμενο από το αίτημά και αντιλαμβανόμενο τη σπουδαιότητα του θέματος προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο της επικινδυνότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση «Χαλαζιά» Μεσολογγίου, καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση.
Σύμφωνα με τα κυριότερα συμπεράσματα του πορίσματος του ΤΕΕ, συνολικής έκτασης 84 σελίδων, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή κόμβου σύνδεσης της Ιόνιας Οδού προς αποφυγή απομόνωσης της Ι.Π. Μεσολογγίου, ενώ προτείνονται δύο πιθανές θέσεις εξαιρετικής εγγύτητας στη θέση «Χαλαζιά» και κατασκευαστικά εφικτές για τον σκοπό αυτόν.
Αναφορικά με την κυκλοφοριακή ικανότητα της εν λόγω διάβασης επισημαίνεται ότι λόγω των κλίσεων και της οριζοντιογραφίας αυτής, παρατηρείται δυσχέρεια στην διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά- λεωφορεία), τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας και για τα μικρότερου τύπου οχήματα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα του  πορίσματος της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για  τησύνδεση της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στη θέση «Χαλαζιά».

Κομβος Χαλαζια 2Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κατόπιν αιτήματος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου αλλά και αντιλαμβανόμενο τη σπουδαιότητα του θέματος προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο της επικινδυνότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση «Χαλαζιά» Μεσολογγίου καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση.
Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι:
1)Αναγκαιότητα κατασκευής κόμβου σύνδεσης Ιόνιας Οδού :
• Εξυπηρέτηση πληθυσμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και επισκεπτών του
• Εμπορική διασύνδεση λιμένων Μεσολογγίου-Αστακού και μαρίνας Μεσολογγίου
• Εξυπηρέτηση της ΒΙ.ΠΕ. Μεσολογγίου και του στόλου βαρέων οχημάτων
• Αποφυγή απομόνωσης Ι.Π. Μεσολογγίου με τα ιδιαίτερα ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που αυτή διαθέτει.
2)Πρόταση θέσης κατασκευής κόμβου σύνδεσης Ιόνιας Οδού :
• Δύο πιθανές θέσεις εξαιρετικής εγγύτητας στη θέση «Χαλαζιά» , κατασκευαστικά εφικτές , συνεργαζόμενες και εκμεταλλευόμενες τη μέχρι τώρα κατασκευή ,με μειωμένα προβλήματα απαλλοτριώσεων.
3)Κυκλοφοριακή ικανότητα της άνω διάβασης :
• Με εξαίρεση τα βαρέως τύπου οχήματα, η άνω διάβαση δεν παρουσιάζει προβλήματα προσπελασιμότητας.
• Λόγω των κλίσεων, των επικλίσεων καθώς και της οριζοντιογραφίας που έχει μελετηθεί για την άνω διάβαση παρατηρείται δυσχέρεια στην διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά- λεωφορεία), τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας και για τα μικρότερου τύπου οχήματα. Εν ολίγοις εισέρχονται τα βαρέως τύπου οχήματα στο αντίθετο κυκλοφοριακό ρεύμα.
• Η αλληλεπίδραση των οχημάτων με τους πεζούς δεν εξετάζεται, καθώς δεν έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια.

Θέματα που ενδιαφέρουν

3 Σχόλια

 1. Φώτης

  Ενώ οι παράγοντες τού Αγρινιου ???? Κάνουν το κορόιδο μην είναι εκτός γραμμής του κόμματος και τους τους τραβήξουν το αυτι ……

 2. spiros

  Να μου εξηγήσει κάποιος πως οι δυο μεγάλες πόλεις του νομού έχουν προβλήματα από τη χάραξη του δρόμου όταν σχεδιάζονταν που ήταν οι δήμαρχοι – περιφερειαρχες κτλ?

 3. PANE-6

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Η ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΗ. ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΣΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ.

  ΥΓ- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΝΤΟΠΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ!! ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.