Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας ιδρύεται σε πανεπιστημιακό τμήμα του Αγρινίου

dppnti
Προκύπτουν και αισιόδοξες ειδήσεις για τα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου. Μια θετική είδηση αφορά το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και πρόκειται για την ίδρυση Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου 2016 και υπογράφει η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσιάνα Κυριαζοπούλου, προβλέπεται το εργαστήριο να αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και να στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το Εργαστήριο θα στεγαστεί στον πρώτο όροφο των εγκαταστάσεων του Τμήματος στο Παλαιό Μουσικό Σχολείο στον Άγιο Ιωάννη Ρηγανά. Προβλέπονται μάλιστα 150 τ.μ. εργαστηριακοί χώροι και 50 τ.μ. αντίστοιχα εκπαιδευτικοί χώροι. Ο χώρος μάλιστα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, θεωρείται κατάλληλος και επαρκεί για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων”.
Οι σκοποί του είναι
1.Η κάλυψη των π.χ εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος ΔΠΠΝΤ , καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών,
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλή− νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς»
Μάλιστα έχει πρόβλεψη για έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου που θα προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Τμήμα που λειτουργεί στο Αγρίνιο, γιατί ανοίγει το δρόμο για διεξαγωγή έρευνας, χρηματοδότηση από διάφορους πόρους και διασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η λειτουργία του καθώς και η αναφορές στο ΦΕΚ για στέγαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα επιχειρήματα για την παρουσία των τμημάτων στην πόλη του Αγρινίου απέναντι στις φωνές που ζητούν την μεταφορά τους.

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.