Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 2020

Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας τα έργα στα αρχαία θέατρα Πλευρώνας και Οινιάδων

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» των εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης στα αρχαία θέατρα Πλευρώνας και Οινιάδων αποφάσισε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για τη διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου.  Για το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 900.000 ευρώ ενώ για των Οινιάδων στα 700.000 ευρώ.

Το θέατρο της αρχαίας Πλευρώνας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέατρα της Αιτωλίας, τόσο λόγω της μοναδικής θέας που προσφέρει προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όσο και λόγω μιας σημαντικής κατασκευαστικής ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει, καθώς το επίμηκες σκηνικό οικοδόμημα εφάπτεται στην εσωτερική παρειά του τείχους και του οχυρωματικού πύργου, ο οποίος συμπληρώνει τη λειτουργικότητά του και πιθανόν χρησίμευε ως αποδυτήρια των ηθοποιών.

Με τις στοχευμένες παρεμβάσεις του προτεινόμενου έργου θα αντιμετωπιστούν αφενός προβλήματα φθοράς του δομικού υλικού του μνημείου, αφετέρου με την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών θα αποκατασταθεί η μορφή του σε τέτοιο βαθμό ώστε να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα και ο διδακτικός ρόλος του για τους επισκέπτες.

 Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση καi ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» προβλέπονται να υλοποιηθούν εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης, προστασίας και ανάδειξης του μνημείου με στοχευμένες παρεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ μελέτης αποκατάστασης, στο κοίλο, στους αναλημματικούς τοίχους του κοίλου και των παρόδων, στην ορχήστρα, στις παρόδους, στο σκηνικό οικοδόμημα, στον αποχετευτικό αγωγό και στον πύργο του θεάτρου.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, όπως η σύνταξη μελέτης εφαρμογής κονιαμάτων και ενεμάτων, ολοκληρωμένης αποστράγγισης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ και πυρασφάλειας, διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και προβολής του έργου στο ευρύ κοινό, τοποθέτηση δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων, μία εκ των οποίων σε γραφή Braille, έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου (ελληνικά-αγγλικά και σε γραφή Braille), κατασκευή μακέτας του θεάτρου με δυνατότητα ψηλάφησης από άτομα με περιορισμένη όραση κ.ά.

Με τις προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης τόσο για το κτήριο της σκηνής όσο και για το κάτω και άνω κοίλο (επιθέατρο), επιδιώκεται η αποκατάσταση, σε επιτρεπτά όρια, της μορφής του μνημείου για λόγους αισθητικούς, διδακτικούς και πρακτικούς, χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητά του, καθώς το νέο υλικό παραμένει σε χαμηλά ποσοστά.

Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιαδών» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και προστασίας των διαβρωμένων βραχωδών επιφανειών (κοίλο) και των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου με σφραγίσεις (ενέματα με ειδικό κονίαμα), συμπληρώσεις (με μέλη από φυσικό ή τεχνητό λίθο) και συγκολλήσεις.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αποξήλωσης, εξυγίανσης της θεμελίωσης και ανάταξης εδωλίων, εργασίες διαμόρφωσης των τοπικών εξομαλύνσεων στο κοίλο, αποκατάσταση και συμπλήρωση των αναλημμάτων των παρόδων, αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μελών, διδακτική τοποθέτησή τους και ανάδειξη της κάτοψης του σκηνικού οικοδομήματος, συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου της ορχήστρας με νέα μέλη και επίστρωσή της με ειδικό κονίαμα και τέλος, διευθέτηση των όμβρων υδάτων για την προστασία του θεάτρου. Για τις εξειδικευμένες στερεωτικές & αναστηλωτικές εργασίες προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα με εμπειρία σε ανάλογα έργα.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μελέτες (εφαρμογής και αντοχής κονιαμάτων, έρευνας-αποτύπωσης και ταύτισης διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, ανάταξης δόμων στα αναλήμματα, απορροής όμβριων υδάτων, ηλεκτρομηχανολογική και πυρασφάλειας). Για τη δημοσιότητα της πράξης, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του έργου, θα τοποθετηθεί κάμερα (η οποία θα καταγράφει τις σημαντικότερες αναστηλωτικές εργασίες), ενημερωτική πινακίδα (δίγλωσση και σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης), θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο (δίγλωσσο και σε γραφή Braille) και εκπαιδευτικό φυλλάδιο για μαθητές και, τέλος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση του έργου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.