Σάββατο, 15 Μαΐου, 2021

Δήμος Ξηρομέρου: Ευχαριστίες Τριανταφυλλάκη σε Λαϊνά-ποια η κατανομή αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους

Δήμος Ξηρομέρου: Ευχαριστίες Τριανταφυλλάκη σε Λαϊνά-ποια η κατανομή αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους

Ως αναμενόμενη χαρακτηρίζουν αυτοδιοικητικοί κύκλοι την αποχώρηση του Κώστα Λαϊνά από το σχήμα των αντιδημάρχων του δήμου Ξηρομέρου.
Οι σχετικές πληροφορίες περί παραίτησης του αντιδημάρχου Ύδρευσης διακινήθηκαν προ δεκαημέρου ενώ για πρώτη φορά είχαν κάνει την εμφάνιση τους ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο.

Αποτελεί κοινό μυστικό πως η συνεργασία δεν ήταν ανέφελη και υπήρξαν διαφωνίες ωστόσο ο δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλλάκης προέβη σε δημόσιες ευχαριστίες σε θερμό ύφος αναφέροντας τα εξής: «Στα πλαίσια της πρόσφατης παραίτησης από την Αντιδημαρχία Ύδρευσης, του κυρίου Λαϊνά Κωνσταντίνου, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για την μέχρι τώρα συνεργασία και στήριξη.Η προσφορά του αναγνωρίζεται από πλήθος κόσμου, σε ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη διοίκηση του Δήμου Ξηρομέρου.
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράταξης και ενεργό μέλος, θέτοντας εαυτόν, υπέρμαχο της κοινής προσπάθειας για ανάπτυξη και προοπτική στο τόπο μας».

Τις αρμοδιότητες του Κώστα Λαϊνά ανέλαβε ως νέος αντιδήμαρχος ο Φίλιππος Σαμαλέκος ενώ η αναλυτική κατανομή αντικειμένων των αντιδημάρχων Ξηρομέρου ,με θητεία έως 31.8.2020, περιγράφεται στην απόφαση του δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλλάκη ως εξής:

Ο Παναγιώτης Τζαχρήστας έχει τις αρμοδιότητες  Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.
-Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.
-Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
-Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.
-Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων .
-Την ευθύνη των παιδικών χαρών.
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Επίσης ο Τζαχρήστας Παναγιώτης είναι και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών.

Ο Φίλιππος Σαμαλέκος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες:
– Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής , της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης , αποχέτευσης ακαθάρτων καιομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού , της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.
-Συντήρηση & Διαχείριση των αντλιοστασίων.
– Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
-Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
– τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001). την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Κωνσταντίνος Μπαμπούρης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.
– Την ευθύνη των μηχανημάτων έργου , των γεωργικών ελκυστήρων και τον προγραμματισμό αυτών.
– Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας
– Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
– Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.
Επίσης είναι ο κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τζαχρήστας Παναγιώτης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Μπαμπούρη Κωνσταντίνο.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.