Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Την ένταξη τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ζητούν οι φυσικοθεραπευτες των δημόσιων δομών υγείας

Την ένταξη τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ζητούν οι φυσικοθεραπευτες των δημόσιων δομών υγείας

“Οι φυσικοθεραπευτές των δημοσίων δομών είναι και αυτοί “ήρωες της πρώτης γραμμής” για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από γιατρούς και νοσηλευτές” επισημαίνει στην ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναφορικά με το ζήτημα για τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους φυσικοθεραπευτές των δημοσίων δομών υγείας και πρόνοιας και την ένταξή τους στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση και η επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών προς τους αρμόδιους Υπουργούς:

Με επείγουσα επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς και κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ απαιτεί την άμεση ένταξη όλων των Φυσικοθεραπευτών των Δημοσίων δομών Υγείας και Πρόνοιας, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και στους δικαιούχους τηςχορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Στη σχετική επιστολή, ο Π.Σ.Φ. επισημαίνει πως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τον κορωνοϊό, σύσσωμη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθμό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του υγειονομικού προσωπικού στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, στο οποίο, πλην των ιατρών και των νοσηλευτών, συγκαταλέγονται και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι ομοίως παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, αναγκαστικώς εισέρχονται σε θαλάμους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.λπ..), ενώ έρχονται σε άμεση και στενή επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Ως εκ τούτου, το διαχρονικό αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της άμεσης ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές δίκαιο από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Σκυλακάκη (Α.Π.35996 ΕΞ 2020 στις 06/04/2020), σε σχετικό ερώτημα, «Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 95 του Συντάγματος και τις όμοιες του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274), η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής», θα θέλαμε να μνημονεύσουμε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ. Απόφασης: 75/2020), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του νοσοκομείου «ΚΑΤ» περί της
καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής τους.

Δεν είναι λίγες οι φορές που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη πόσο σημαντικό και επικίνδυνο είναι το έργο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία.
Ειδικά οι φυσικοθεραπευτές, έχουν παρατεταμένη επαφή με όσους παρέχουν υπηρεσίες είτε στις ΜΕΘ, είτε στους θαλάμους νοσηλείας – αυτό είναι το έργο μας. Σύμφωνα με επίσημο άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://psf.org.gr/psf-news6427.htm), οι φυσικοθεραπευτές έχουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών με COVID-19 με την παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή στην αρχή της νοσηλείας να θεωρείται εξόχως σημαντική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ευθεία έκθεσή των φυσικοθεραπευτών στις πάσης φύσεωςσωματικές εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίμα) και συμπερασματικά, στον κίνδυνο μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα.

Επίσης, κατά την παροχή φυσικοθεραπείας σε κλινήρεις ασθενείς με μόνιμη ή παροδική κινητική αναπηρία, οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώμα τους για την
άρση μελών των ασθενών, για την έγερση τους από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ.., γεγονότα που οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

Ειδικά στο σκέλος του αιτήματος για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει τους συναδέλφους και η ΑΜΕΣΗ χορήγησή
του είναι υποχρέωση που προκύπτει από το Σύνταγμα.

Καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβουν άμεσα σχετική πρωτοβουλία:

 Για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 Για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και ενόψει της πρότασης αυτής σας καταθέτουμε σχετικάυπομνήματα.

Η επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

Με αφορμή την παρούσα παγκόσμια υγειονομική κρίση, σύσσωμη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθμό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του υγειονομικού προσωπικού στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο προσωπικό αυτό, ωστόσο, πλην των ιατρών και των νοσηλευτών, συγκαταλέγονται και οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι ομοίως παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Το διαχρονικό αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών περί της αμέσου εντάξεως των φυσικοθεραπευτών αφενός στο καθεστώς των Β.Α.Ε., αφετέρου στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί δίκαιο και θα ικανοποιηθεί, από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Εκ τούτου, το αίτημα της ένταξης των φυσικοθεραπευτών, αποβαίνει απόλυτα βάσιμο και θα πρέπει, επιτέλους, να ικανοποιηθεί.

Στο σημείο αυτό αισθανόμεθα την ανάγκη να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά, ότι οι φυσικοθεραπευτές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, αναγκαστικώς εισέρχονται σε θαλάμους νοσηλείας, όπως ακριβώς και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές κλπ), ενώ έρχονται σε άμεση και στενή επαφή για παρατεταμένο χρόνο με τους νοσηλευομένους ασθενείς.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται απόλυτα σαφές, έως αυτονόητο, ότι και οι φυσικοθεραπευτές εκτίθενται εις ένα εξαιρετικά νοσογόνο περιβάλλον απασχόλησης, με ασθένειες, ιώσεις, δερματολογικές παθήσεις και μεταδοτικά νοσήματα, που απειλούν σε καθημερινή βάση την προσωπική τους υγεία. Εξάλλου, η άμεση και παρατεταμένη επαφή των φυσικοθεραπευτών με τους ασθενείς συνεπάγεται την ευθεία έκθεσή τους στις πάσης φύσεως σωματικές εκκρίσεις των ασθενών (όπως π.χ. σταγονίδια αναπνοής-βήχα, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίμα) και, άρα, τον κίνδυνο μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα.

Αξίζει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόμη και εντός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, όπου ως γνωστόν αφενός νοσηλεύονται και ασθενείς με COVID-19, αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις, αφετέρου αναπτύσσονται εξαιρετικά λοιμογόνοι παράγοντες.

Επιπλέον, σε κλινήρεις ασθενείς με μόνιμη ή παροδική κινητική αναπηρία, οι φυσικοθεραπευτές αναγκαστικώς καταπονούν το σώμα τους για την άρση μελών των ασθενών, για την έγερση από την κλίνη, για τις ασκήσεις ισορροπίας κλπ, οι οποίες οδηγούν σε επώδυνες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

(ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου -risk assessment).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εντάξεως των φυσικοθεραπευτών στα Β.Α.Ε και στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών, κου Σκυλακάκη (Α.Π.35996 ΕΞ 2020 στις 06/04/2020), σε σχετικό ερώτημα, «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 95 του Συντάγματος και τις όμοιες του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α ́ 274), η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.», θα θέλαμε να μνημονεύσουμε την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (Αρ. Απόφασης: A11851/2018), που δικαιώνει πλήρως την αξίωση των φυσικοθεραπευτών του νοσοκομείου «ΚΑΤ» περί της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενόψει των συνθηκών απασχόλησής τους.

Ενόψει των ανωτέρω, καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβουν άμεσα σχετική πρωτοβουλία:
1) Για την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και ενόψει της πρότασης αυτής σας καταθέτουμε σχετικά υπομνήματα.
2) Για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ειδικά για το θέμα της εντάξεως των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που κατά δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών θα πρέπει να τελεσφορήσει το έργο της ειδικής επιτροπής που θα προτείνει εκ νέου τους δικαιούχους, μέχρι τις 30/6/2020, καταθέτουμε το εισηγητικό έγγραφο του Π.Σ.Φ., όπως κατατέθηκε παλαιότερα στην αντίστοιχη επιτροπή.

Αναμένουμε άμεσα την ικανοποίηση των δυο αιτημάτων που θέτουμε, για τους εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων Δομών Υγείας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.