Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Iκανοποιημένη η διοίκηση του Νοσοκομείου για τους οικονομικούς δείκτες

Iκανοποιημένη η διοίκηση του Νοσοκομείου για τους οικονομικούς δείκτες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης, του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Νοσοκομείο Αγρινίου Βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των 31 Νοσοκομείων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και στην 14η θέση μεταξύ των 139 Νοσοκομείων όλης της χώρας.
«Τα αποτελέσματα αντανακλούν τη συλλογική προσπάθεια όλων των εργαζομένων – λειτουργών του Νοσοκομείου μας οι οποίοι στηρίζουν τις απαιτήσεις της εποχής και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» υποστηρίζει ο Διοικητής του Γιάννης Μπίνας.
Ο κ. Μπίνας έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά στοιχεία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οποία:
Οι ανεπτυγμένες κλίνες ανέρχονται σε 165, οι ειδικευόμενοι ιατροί σε 64, οι επικουρικοί ιατροί σε 5, οι ειδικευόμενοι ιατροί σε 28. σύνολο ιατρών 97. Το νοσηλευτικό προσωπικό 284, επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 8, παραϊατρικό προσωπικό 35, διοικητικό προσωπικό 106, τεχνικό προσωπικό 22, το σύνολο προσωπικού Νοσοκομείου ανέρχεται σε 552.
Στο Νοσοκομείο υπάγονται 5 Κέντρα Υγείας, 2 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 40 Περιφερειακά Ιατρεία στα οποία υπηρετούν: 51 ειδικευόμενοι ιατροί, 31 ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας Υπαίθρου, 48 νοσηλευτικό προσωπικό, 8 παραϊατρικό προσωπικό, 32 διοικητικό προσωπικό, 6 τεχνικό προσωπικό.
Το σύνολο του προσωπικού ανέρχεται σε 176 άτομα. Επίσης στο Νοσοκομείο υπάγεται Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο οποίο υπηρετούν ένας ειδικευόμενος ιατρός, 9 νοσηλευτικό προσωπικό, 3 διοικητικό προσωπικό, σύνολο προσωπικού 13. Ακόμη υπάγεται το Πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» με δύο Ξενώνες και 3 προστατευόμενα διαμερίσματα το οποίο απαρτίζουν 1 ψυχολόγος, 1 Κοινωνική Λειτουργός, 8 Νοσηλευτικό προσωπικό, 3 διοικητικό προσωπικό και 4 εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα οικονομικά στοιχεία
Σε διάστημα 12 μηνών: α) η μείωση των δαπανών των 4 βασικών κατηγοριών ανήλθε στο ποσό των 1.582.210,14 ευρώ. Η συνολική μείωση δαπανών ανήλθε στο ποσό των 2.110.489,31 ευρώ, β) ολοκληρώθηκε το 87,5% των διαγωνισμών, γ) όσον αφορά τους ιατρούς 13 ορκίσθηκαν, 17 για δημοσίευση στο (ΦΕΚ), 19 στο υπουργείο για τελικό έλεγχο, 8 στο συμβούλιο κείσης (συνεδρίαση 10-5-2011), δ) για το νοσηλευτικό- παραϊατρικό προσωπικό 4 ορκίσθηκαν, 13 μετατάχθηκαν, 16 έχουν θετική απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, ε) η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη των τριών ημερών – αύξηση ποσοστού κάλυψης 9,38%, στ) το εμπάργκο των εταιρειών δεν επηρέασε τις βασικές λειτουργίες του Νοσοκομείου μας (καθημερινή 24ωρη λειτουργία, εισαγωγές, νοσηλεία, χειρουργεία τακτικά – έκτακτα, αντιμετώπιση περιστατικών στο Τ.Ε.Π. κ.λ.π., ζ) δημοσιεύθηκαν ισολογισμοί τριών ετών.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.