Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022

Ιερόθεος στους ιερείς της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας: δώστε το καλό παράδειγμα για τα υγειονομικά μέτρα

Ιερόθεος στους ιερείς της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας: δώστε το καλό παράδειγμα για τα υγειονομικά μέτρα

«Η ζωή μας είναι στην πρόνοια του Θεού, αλλά αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε αμελώς στο μεγάλο δώρο του  Θεού, που είναι η βιολογική μας ζωή»

Εγκύκλιο στους ιερείς και τα ηγουμενοσυμβούλια της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας απέστειλε ο Τοποτηρητής Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.
Μεταξύ των άλλων, ο κ.Ιερόθεος ζητά από τους ιερείς την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. «Εμείς οι κληρικοί πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Ὁ κίνδυνος είναι υπαρκτός και όχι υποθετικός», σημειώνει.

Υπενθυμίζει παράλληλα την οδηγία της Ιεράς Συνόδου για διενέργεια , με δική τους δαπάνη, δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test η μοριακού) εβδομαδιαίως απ’ όλους τους διακονούντες στους Ιερούς Ναούς (Κληρικούς, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρους κ.λπ. ἐργαζομένους), οι οποίοι δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του κορονοϊού.

«Η ζωή μας είναι στην πρόνοια του Θεού, αλλά αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε αμελώς στο μεγάλο δώρο του  Θεού, που είναι η βιολογική μας ζωή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης.

Η εγκύκλιος δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και έχει ως εξής.

Πρός
τούς Πανοσιολ. Ἱεροκήρυκας
τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους
καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἐπικοινωνῶ μαζί σας, ἰδιαιτέρως γιά δεύτερη φορά, ὕστερα ἀπό τήν πρώτη ἐπικοινωνία πού εἴχαμε μέ τήν πρώτη Ἐγκύκλιο πού ἀφοροῦσε ὅλους τούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς.
Κατά τήν χειροτονία μας στούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης στήν πράξη ἀποδεχθήκαμε τόσο τίς εὐχές πού ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιερεύς πού μᾶς χειροτόνησε, ὅσο καί τήν ὅλη δομή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, πού σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία.

Μέ τήν πρώτη εὐκαιρία σκέπτομαι νά κάνουμε κατά περιοχή, συνάξεις, γιά νά ἐπικοινωνήσουμε, ὅμως τήν περίοδο αὐτήν εἶναι ἐπικίνδυνη κάθε σύναξη καί πρέπει νά προσέξουμε νά τηροῦμε τά ὑγειονομικά μέτρα. Ἐμεῖς δέ οἱ Κληρικοί πρέπει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα. Ὁ κίνδυνος εἶναι ὑπαρκτός καί ὄχι ὑποθετικός.

Βέβαια, ἡ ζωή μας εἶναι στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά συμπεριφερόμαστε ἀμελῶς στό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ βιολογική μας ζωή. Φυσικά, ἡ βιολογική ζωή εἶναι συνάρτηση τῆς σωτηρίας μας, δηλαδή ἐπιθυμοῦμε νά ζήσουμε γιά νά μετανοήσουμε, νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως γνωρίζετε ἀπό τήν θεολογική σας παιδεία καί τήν ἐκκλησιαστική σας ζωή τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι θέμα συνέργειας, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ἐνεργών καί ἐμεῖς πρέπει νά εἴμαστε οἱ συνεργοῦντες. Δέν ἰσχύει, δηλαδή, οὔτε ὁ ἀπόλυτος προορισμός οὔτε ὁ πελαγιανισμός, πού ταλαιπωρεῖ τόν δυτικό Χριστιανισμό, ἀλλά ἡ συνέργεια, ἀφοῦ «τό μέν θεόθεν, τό δέ τῆς ἡμετέρας σπουδῆς», κατά τόν ἱερό Νικόλαο Καβάσιλα.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 5226/22-11-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνό¬δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὅτι οἱ πιστοί πού ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, εἰσερεχόμενοι στούς Ἱερούς Ναούς, ὀφείλουν:

1. Νά φέρουν προστατευτική μάσκα καί νά τηροῦν τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις (1,5 μ. ἀπό τούς ἄλλους πιστούς καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ νά ἀντιστοιχῆ ἕνας πιστός ἀνά 2 τ. μ. τοῦ ὠφελίμου χώρου τοῦ Ναοῦ), καί

2. Νά ἔχουν μαζί τους τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ ἤ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου (rapid test ἤ μοριακοῦ).
Γιά τούς προσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς «ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς συμμορφώσεως τῶν πιστῶν», ὡς πρός τό ἄν φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, «τυγχάνει ἐξ ἀντικειμένου ἀδύνατος νά διενεργηθῇ ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐφ᾿ ὅσον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ δέν ἅπτονται τῆς φυλάξεως ἤ τῆς ἀσκήσεως δημοσίας ἐξουσίας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωση διενέργειας, μέ δική τους δαπάνη, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως ἀπό ὅλους τούς διακονοῦντες στούς Ἱερούς Ναούς (Κληρικούς, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρους κ.λπ. ἐργαζομένους), οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθῆ κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Τά ἀποτελέσματα τῶν διαγνωστικῶν ἐλέγχων ὑποχρεοῦνται οἱ Κληρικοί νά τά ὑποβάλλουν ἐγκαίρως στήν Ἱερἀ Μητρόπολη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι στούς προϊσταμένους τῶν Ἐνοριῶν τους.

Γιά ἀπορίες ἤ διευκρινίσεις νά ἀπευθύνεσθε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὔχομαι κατά τόν νέο χρόνο 2022 νά ἔχετε ὅλοι ὑγεία κατ’ ἄμφω, δηλαδή πνευματική καί σωματική, καί νά ἐκφράζετε σέ ὅλη σας τήν ζωή τόν ὑπέρτατο νόμο, πού εἶναι ἡ ἀγάπη στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Μέ θερμές εὐχές

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

11 Σχόλια

 1. Giannis

  Άρχισε ο άλλος……Ρε, θα πήγαινεις στις εκκλησίες και θα είσαι μόνος σου…Πάρτο χαμπάρι…Θέλει νομίζεις κανένας να βλέπει τη φάτσα σου…Ένας ήταν για εμάς……ο μητροπολίτης της καρδιάς μας ….ο Κοσμάς… Τώρα κάτσε μόνος σου μεσα στις εκκλησίες με τα εμβόλια και τα πιστοποιητικά σου.Να δω τι λόγο θα δώσεις…..

 2. Γκάου

  Ο εξωτερικός συνεργάτης της κυβέρνησης έστειλε εγκύκλιο!

 3. Άλλο και τούτο πάλι!!!

  Απομονώνει φράσεις των Πατέρων της Εκκλησίας και τις χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, για να υποστηρίξει τις βλασφημίες του.
  Πρωτοστάτησε να κλείσουν οι ναοί και όλα τα αισχρά.
  Ειρωνεύτηκε τον Δεσπότη μας στον επικήδειο.
  Τώρα μανατζαρει PCR & Rapid test.
  Ωραίος επίσκοπος!!!!

 4. Προχώρα!

  Προχώρα και βάλε τάξη! Νομίζουν κάποιοι οτι η γνώμη τους είναι ανώτερη της Ιεράς Συνόδου! Μη μας απειλείτε ότι δε θα πατήσετε στις εκκλησίες. Μόνοι σας αποχωρειτε από την Εκκλησία, αφού επιμενετε να υποστηριζετε δικές σας θεωριες.

 5. Μάστορας

  Επιτέλους. Μετά τα “απαγορεύεται να φοράτε μάσκα στην εκκλησία”, ένας που δίνει δικαίωμα να πάμε κι εμείς οι υπόλοιποι πάλι στην εκκλησία. Διότι οι προηγούμενες πολιτικές του στυλ “η εκκλησία είναι δικιά μας και όποιος γουστάρει” κρατούσαν έξω από την εκκλησία εμάς που θέλαμε να προστατευτούμε. Κι εκκλησία δεν είναι οι φανατισμένοι (σε αντίθεση με ότι θέλουν να πιστεύουν κάποιοι) αλλά όλοι οι υπόλοιποι: εμείς που δε μπορούσαμε να συμμετέχουμε στα μνημόσυνα των δικών μας γιατί οι “μέσα” δεν τηρούσαν τα μέτρα, εμείς που δε μπορούσαμε να εκκλησιαστούμε ως άλλοι “τελώνες” διότι μέσα και χωρίς μάσκες ήταν οι “φαρισαίοι”… Ευχαριστούμε Θεέ μου που όλο αυτό θα λάβει ένα τέλος… Δυστυχώς κάποιοι τα Ευαγγέλια τα μαθαίνουν παπαγαλία, χωρίς να Τα κατανοούν….

 6. ΠΑΝΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΤΑΝ,ΑΡΚΕΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΘΡΗΝΗΣΑΜΕ.

 7. Ανώνυμος

  Μπορεί κάποτε η ζωή σάς να ήταν στην πρόνοια τού Θεού , τώρα όμως όχι γι’αυτό επέλεξες τό συμφέρον τις απατηλής εξουσίας. By the way στο Αγρίνιο είσαι persona non grata.

 8. 911

  Ήρθε το φασιστονεοταξικο μασονακι να μεταφέρει και να επιβάλει τις επιταγές του “μπαμπά” του…σας πάνε κωλοφεράτζα εκεί στην στοά έτσι; “ξύλο” κανονικό οι εσωτερικές πληροφορίες λένε! Τικ τοκ κάνει το ρολογάκι μαριονέτα, η ώρα πλησιάζει και θα κρύβεσαι σε τρύπες σύντομα…θα σου πω εγώ μετά για μέτρα και προστασίες…

 9. Ανώνυμος

  911 όποια ώρα και να έρθει γκόμενα δεν θα βρεις!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.