Παρασκευή, 23 Ιουλίου, 2021

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ κόμβων Ρίγανης-Άρτας για τη μεταφορά ανεμογεννητριών

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ κόμβων Ρίγανης-Άρτας για τη μεταφορά ανεμογεννητριών

Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Κωνσταντίνου Κακούση «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών».

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, από την χ/θ 65+202 Α/Κ Ρίγανης έως και την χ/θ 140+891 Α/Κ Άρτας, κατά τις ημέρες διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων, κατά τον οποίο προβλέπεται εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΚΣ-2 Κινητή Σήμανση/Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας», με αριθμό πιστοποιητικού έγκρισης μελέτης: IC 0596B/06.03.2014.
  2. Ανωτέρω αποκλεισμός, θα ισχύει μόνο κατά τον χρόνο διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς, η είσοδος των οποίων θα επιτρέπεται από την ανατολή του ηλίου, ενώ η έξοδός τους πριν την δύση αυτού.
  3. Το σύνολο των διελεύσεων θα πραγματοποιηθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 30.06.2020 έως και 31/07/2020 και από 01.09.2020 έως και 01.10.2020, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  οφείλει σε συνεννόηση με την εταιρεία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σχετικά με τις ακριβείς ημέρες και τις ώρες εξόδου των οχημάτων.

  1. 4. Επιπλέον, η εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», οφείλει:

α. Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των διελεύσεων να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

β. Να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται  συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανατολή του ηλίου την 30.06.2020 έως την δύση αυτού την 31.07.2020, καθώς και από την ανατολή του ηλίου την 01.09.2020 έως την δύση αυτού την 01.10.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.