Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, 2020

ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Πρώτη και στην ανακύκλωση αδρανών υλικών

ionios anakyklosi 1

Η Εταιρία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που εδρεύει στη θέση Μαύρικας, Δ.Ε. Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου,  ενημερώνει ότι διαθέτει άδεια Συλλογής και Μεταφοράς μη Eπικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων και συγκεκριμένα αδρανή υλικά με σκοπό την αποθήκευση, διαλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και τέλος την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

ionios anakyklosi 2

Η εταιρία δέχεται προς επεξεργασία αδρανή υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, έργα οδοποιίας, κατεδαφίσεις – μπάζα καθώς και απόβλητα εργοταξίων, ενώ στα προϊόντα που διαθέτει προς επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνονται χώμα, άμμος, γαρμπίλι τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν γενικά σε κάθε είδους δημόσιο ή και ιδιωτικό έργο.

Η παρούσα άδεια ισχύει για τρείς περιφέρειες (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και ισχύει από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της επιχείρησης με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης.
ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
7ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 2641051430
FAX: 2641051433
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
http://www.ioniosanakiklosi.gr
EMAIL:ionios01@yahoo.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.