Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, 2021

Κώστας Μακρυγεώργος: Παρουσίαση επιστολής 15 Καπεταναίων της Επαναστατημένης Ελλάδας

Κώστας Μακρυγεώργος: Παρουσίαση επιστολής 15 Καπεταναίων της Επαναστατημένης Ελλάδας

Του Κώστα Μακρυγεώργου 

δού λοιπόν η επιστολή των καπεταναίων των δεκαέξι (16) πλοίων του στόλου της επαναστατημένης Ελλάδας, που αφού απελευθέρωσαν, νησιά και λιμάνια της χώρας, ήρθαν και έκαμαν θαλάσσιο μπλόκο της Ναυπάκτου, να χτυπήσουν τον τύραννο εχθρό και να τον απελευθερώσουν.
Δυστυχώς όμως απουσίαζε και από εδώ ο νοικοκύρης. Περιοχή – σπίτι του έχοντος το γενικό πρόσταγμα, του αρματολού Γ. Βαρνακιώτη.
Φαίνεται όμως, ότι δεν ήταν απ’ τις μόνιμες κατοικίες του, αλλά κάποιο εξοχικό του. Τα εξοχικά του ήταν πολλά και γι’ αυτό δεν έδινε και τόση σημασία.
Τότε οι θρυλικοί αυτοί Καπεταναίοι έγραψαν το παρακάτω γράμμα – κεραυνό που αποτέλεσε τη χαριστική βολή, στον αρνητή του ξεσηκωμού.
Το υπογράφουν δεκαπέντε (15) Καπεταναίοι.
Απολαύστε το!

———————

Επιστολή 7η

Τω εντιμοτάτω κυρίω Καπετάν Γεωργάκη Βαρνακιώτη και λοιπών καπεταναίων, τιμίων ξηρομέρου Βάλτου και αποκόρου.

Περιχαρώς
Την τιμιότητά σου κυρ Γεωργάκη Βαρνακιώτη αδελφικώς ασπαζόμεθα και λοιπά τίμια Καπετανάτα.
Το παρόν μας δεν αποβλέπει εις άλλο παρά να σας φανερώσεμεν τον αισιον ερχομόν μας εις Έπακτον, παρακινούντες και την τιμιότητα σας να κάνεται το ίδιον. Τώρα είναι ο καιρός αδελφοί της δόξης. Τώρα θέλει να φανεί οποίος είναι φιλογενής φιλέλλην υπερασπιστής των συμφερόντων της πατρίδος, χριστιανός υπερασπιστής της πίστεως του, δεν είναι πλέον καιρός αργοπορίας, η πατρίς μας προσκαλεί, δείξατε τόρα τον ένθερμο σας πατριωτισμόν, η πατρίς θέλει ανταμείψη τους ηρωικούς σας αγώνες με τους στεφάνους της δόξης και τιμής, θέλει στεφανώσει τα ευπειθή, και γνήσια τέκνα της με δάφνας αειθαλείς, και θέλει χαράξει τα ονόματα των εις τον ναόν της αθανασίας, διά παράδειγμα των μεταγενέστερων, τα δε απειθή και κωφεύοντα εις τωρινήν της προσκλήσιν, θέλει κήρυξει, ως νόθα, και ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδόσει τα ονόματα των, εις τον αναθεματισμόν, και κατάραν, των μεταγενέστερων, ως προδίδοντα τα δικαιώματα της, μη περιμένετε λοιπόν αδελφοί να τρέξετε εις το ανοιχθέν μέγα και λαμπρόν στάδιον, της πατρίδος, αλλά όρμησαταιμως λέωντες θυμωμένοι, εναντίον των τυράννων του ταλαίπωρου γένους μας, μιμηθήται όλους τους ομογενείς, οι οποίοι κατεφρόνισαν τα πάντα, και τρέχουν εις την πρόσκλησιν της πατρίδος, ιδού με την βοήθειαν του τιμίου σταυρού, ο γενικός μας επίτροπος Αλέξανδρος Υψηλάντης, έμβηκεν, εις την Ανδριανούπολιν, και ελπίζομεν εις την βοήθειαν του Θεού με δεύτερον, να ακούσωμεν, και τον εις Κωνσταντινούπολιν ερχομόν του, ιδού ο Μωρέας προ τόσων ημερών, πολεμεί τους τυράννους του, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Σερβία, η Βουλγαρία, τα νησιά του Αρχιπελάγους εύγαλαν, έως πεντακόσια καράβια, και ημέραν παρ’ ημέραν αυξάνει, ο Ελληνικός στόλος, όστις εκυρίευσεν όλην την άσπρην θάλασσαν, και ελπίζαμεν εντός ολίγου να απολαύσωμεν το ποθούμενον με πολλά ολίγον κόπων, ημείς ευρισκόμεθα εδώ με δέκα πέντε καράβια, πολιορκούντες τον Έπακτον, ομού με επτά καράβια των τυράννων, και αύριον, αφ’ ού συναθροίσθη όλον το Ελληνικό στράτευμα, θέλομεν κάμει το τράκον δια ξηράς και θαλάσσης ας ακούσωμεν λοιπόν, και με δεύτερον, τους ηρωικούς σας αγώνας.

1821 Μαΐου 24 μπλόκο Επάκτου

Οι καπετάνιοι του ενταύθα Ελληνικού στόλου.
Καπετ. Δημήτρης Ανδρέου Βόκου υδραίος
Νικόλαος Μποτάσις σπετζώτης
Καπετ. Λάζαρος μουρούζου υδριότης
Καπετ. Νικόλας ορλόφ σπετζότες
Καπετ. Μυνας Ιοάννου ειδριότης
Καπ. Μανόλης δημιτράκη λαζάρου σπετζιώτης
Καπετ. Ιωάννης αντώνης Βώκου υδρέος
Καπετ. αντριανώς αναστάσι σπετζιότις
Καπετ. σαβας αντρέα σάβα ηδραίος
Καπετ. σπυρήδος Αντόνι σπετζιότης
Καπετ. αναγνώστης Κουλατζ υδρέος
Καπετ. αναστάσις κουλανδρουτζο σπετζιότη
Καπετ. λάζαρος νικόλα υδριότης
Καπετ. ηλίας μπούμπουλης σπετζιώτης
Καπ. γιάννης Χριστοδούλου κουτζη σπετζιώτης

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.