Παρασκευή, 23 Απριλίου, 2021

Κριτική για δύο ζητήματα από την αντιπολίτευση Θέρμου

Κριτική για δύο ζητήματα από την αντιπολίτευση Θέρμου

logo-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΗ παράταξη «Αξιοπιστία και Προοπτική για το δήμο Θέρμου» , αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Θ.Κασόλα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο του Δήμου Θέρμου που συνεκλήθη την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου που συνεκλήθη την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, μεταξύ άλλων,  συζητήθηκαν και δυο θέματα ιδιαίτερης σημασίας που προέκυψαν. Το μεν πρώτο, κατόπιν ερωτήματος του επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Θόδωρου Κασόλα,  το δε δεύτερο, κατόπιν αιτήσεως – αναφοράς του Συλλόγου Κοκκινοβρυσιωτών – Κοσινιωτών Αγία Παρασκευή.

  1. Το πρώτο θέμα αφορά το έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ  ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ  ΜΕΧΡΙ  ΛΟΥΤΡΑ  ΜΥΡΤΙΑΣ  ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΑΠΟ  ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ.

Η μελέτη με τον τίτλο αυτό, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.  20974/ΔΕ-2704/04.05.2012  απόφαση  (AΔΑ:  Β499Φ-ΞΛΑ)  του Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας,  εντάχθηκε  στο  Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ),  στη  ΣΑΜΠ001,  με φυσικό αντικείμενο την ασφαλτόστρωση των τμημάτων Λουτρά Μυρτιάς – Σιταράλωνα μήκους 9 km και Πετροχώρι προς Λουτρά Μυρτιάς  μέχρι  μήκους  3  km,  αφού  προηγηθούν  εργασίες  διαμόρφωσης  του υπάρχοντος οδοστρώματος και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών. Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Αιτ/νίας  συνέταξε  και τα τεύχη  δημοπράτησης  των μελετών, επειδή  όμως  υπήρχε  σε  εξέλιξη  διαδικασία  καθορισμού  του αιγιαλού, το θέμα έμεινε εκεί.

Ήδη όμως ολοκληρώθηκε ο καθορισμός της όχθης και της παρόχθιας ζώνης από τη θέση Αμπάρια μέχρι την Κάτω Μυρτιά. Για τον καθορισμό της όχθης και της παρόχθιας ζώνης στο τμήμα Σιταράλωνα – Λουτρά Μυρτιάς οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αιτιολογώντας την εισήγησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 10.4.2017 για την μετά από 5 χρόνια αλλαγή τόσο του τίτλου όσο και του φυσικού αντικειμένου του έργου, αναφέρει,  πως το έργο ανάπλασης της Τριχωνίδας,  είναι ο μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης όχι του Δήμου Θέρμου αλλά πλέον της χωρικής ενότητας στην οποία ανήκει ο Δήμος Θέρμου, γι αυτό και προτείνει:

1.1. Αλλαγή του τίτλου:

Τίτλος Αρχικής Μελέτης Νέος Τίτλος Μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  –  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  ΑΠΟ  ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ  ΜΕΧΡΙ  ΛΟΥΤΡΑ  ΜΥΡΤΙΑΣ  ΜΕ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ» «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ»

Όπως παρατηρεί ο κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης, από τον νέο τίτλο, απουσιάζει ο ακριβής προσδιορισμός.  Αντ’ αυτού,  έχουμε κάτι το γενικόλογο,  που αφορά τον σχεδιασμό μιας παραλίμνιας διαδρομής στην παραλίμνια ζώνη. Απουσιάζει δηλαδή το πού θα γίνει η παραλίμνια διαδρομή, κάτι που προσδιόριζε επακριβώς ο προηγούμενος τίτλος.

1.2. Αλλαγή του Φυσικού αντικειμένου:

Αρχικό  εγκεκριμένο  Τεχνικό  Δελτίο Νέο  Τεχνικό  Δελτίο
«Η εκπόνηση της μελέτης «Βελτίωση – συντήρηση του δρόμου Λουτρά Μυρτιάς – Σιταράλωνα και Πετροχώρι προς Λουτρά Μυρτιάς», κρίνεται  απαραίτητη προκειμένου να  καταστεί ώριμο το έργο  Βελτίωση – συντήρηση του  δρόμου  Λουτρά  Μυρτιάς  –  Σιταράλωνα  και  Πετροχώρι  προς  Λουτρά Μυρτιάς,  το  οποίο  περιλαμβάνει  την  ασφαλτόστρωση  των  τμημάτων  Λουτρά Μυρτιάς  –  Σιταράλωνα  μήκους  9  km  και  Πετροχώρι  προς  Λουτρά  Μυρτιάς μέχρι  μήκους  3  km,  αφού  προηγηθούν  εργασίες  διαμόρφωσης  του υπάρχοντος  οδοστρώματος  και  ανακατασκευή  των  απαραίτητων  τεχνικών.» «Η  επέμβαση  αυτή  αποτελεί  μελέτη  για  τη    βελτίωση  του παραλίμνιου αγροτικού δρόμου, χάραξη νέου εντός της παραλίμνιας ζώνης και ο  οποίος  συνδέει  τμήματα  επαρχιακών  οδών.  Η  υλοποίησή  του  κρίνεται επιβεβλημένη,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  ασφαλής  και  άνετη  οδική δικτύωση  της  περιοχής  και  να  δημιουργηθούν  οι  απαραίτητες  προϋποθέσεις τοπικής  ανάπτυξης……….»

Κι εδώ, στο Νέο Τεχνικό Δελτίο δηλαδή, η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου δεν είναι σαφής, δεν αναφέρει επακριβώς το που θα γίνει το έργο, κάτι που ανέφερε επακριβώς το προηγούμενο Τεχνικό Δελτίο. Πέραν αυτού, ο καθορισμός της όχθης και της παρόχθιας ζώνης από το τμήμα Μυρτιά – Μονή Φωτεινού (Φωτμού),  δεν έχει γίνει ακόμη.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια πως μια ακόμα ευκαιρία χάθηκε. Ο τόπος όμως αυτός δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ευκαιρίες. Σημαίνει ακόμη πως το έργο όταν εκτελεστεί, δεν θα γίνει όλο εντός των ορίων του Δήμου,  αλλά εντός των ορίων της χωρικής ενότητας στην οποία υπάγεται ο Δήμος Θέρμου. Αυτό σημαίνει πως και πάλι ο δήμος μας χάνει πολύτιμα κονδύλια, που πέραν των άλλων,  θα συνεισέφεραν στην ανάπτυξή του.

Υπενθυμίζουμε την απουσία του Δήμου Θέρμου όταν συζητούνταν το χωροταξικό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

  1. Στην από 5.4.2017 αίτηση αναφοράς του Συλλόγου Κοκκινοβρυσιωτών – Κοσινιωτών Αγία Παρασκευή, που αφορούσε το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΣΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ, έργο που ξεκίνησε επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο (ύδρευση Κοκκινόβρυσης), έργο για το οποίο έχει ξεσηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών από τους κατοίκους του οικισμού Κοκκινόβρυσης, ενώ έχει γίνει και αναφορά εκ μέρους των ενδιαφερομένων στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς.
  • Στις 28.8.2015, έγινε η καταγγελία εκ μέρους του Συλλόγου Κοκκινοβρυσιωτών – Κοσινιωτών.
  • Στις 5.5.2016 απάντησε η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς – Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, αποστέλλοντας πολυσέλιδο πόρισμα με τις πλημμέλειες που διαπίστωσε, κάνοντας ταυτόχρονα και προτάσεις ολοκλήρωσης του έργου. Συγκεκριμένα προτείνει: «Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης, να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή των έργων και να συνταχθεί μελέτη για την ασφαλή διάνοιξη και διατήρηση της προσβασιμότητας των οδών, …. προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες και το έργο ύδρευσης να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό», κάτι το οποίο ζητά και ο σύλλογος από τον Κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο Θέρμου.

Η διοίκηση του Δήμου, αγνόησε και τους κατοίκους της περιοχής που επί σειρά ετών στερούνται το πολυτιμότερο των αγαθών, το νερό  (δεν επαρκεί το καλοκαίρι), αλλά και τις υποδείξεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, κι άφησε το θέμα μετέωρο μέχρι τις 5.4.2017 όπου και πάλι ο Σύλλογος Κοκκινοβρυσιωτών – Κοσινιωτών κίνησε τη διαδικασία, αφού υπέβαλε την αίτηση αναφοράς, διαφορετικά το θέμα θα παρέμενε στα συρτάρια των ιθυνόντων.

Για τη λύση του θέματος κατετέθησαν  τρεις προτάσεις:

  • Πρόταση 1η: της διοίκησης του Δήμου, πρόταση που κατέθεσε ο κ. Νικόλαος Κωστακόπουλος που κατάγεται από τον οικισμό Αμπέλια της Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης: Το έργο, συμπεριλαμβάνεται στον προγραμματισμό που κάνει ο Δήμος και θα συμπεριληφθεί στη σχετική πρόταση στην αμέσως επόμενη προκήρυξη του ΕΣΠΑ.

(Όμως  πρόσκληση,  για υποβολή προτάσεων για θέματα ύδρευσης,  είχε γίνει από την Περιφέρεια πριν μερικούς μήνες κι ο Δήμος Θέρμου δεν κατέθεσε πρόταση, γιατί;  Δηλαδή άλλη μια ευκαιρία πήγε χαμένη).

  • Πρόταση 2η: της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία πρότεινε να γίνει η μελέτη σύμφωνα με τις υποδείξεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων.
  • Πρόταση 3η: του κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη: Πρότεινε, για τη μη ολοκλήρωση του έργου και την κατολίσθηση,  να καταλογιστούν οι ευθύνες στις υπεύθυνες αρχές και γενικά σε κάθε υπεύθυνο. Πρότεινε επίσης,  ο Δήμος να διεκδικήσει χρήματα για το έργο, να φροντίσει άμεσα για την ύδρευση και για την την προσβασιμότητα προς το χωριό.

Πλειοψήφησε η πρώτη πρόταση.

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.