Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες σε τμήμα της Εθνικής Οδού στο Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας δημοσιοποίησε  απόφαση που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την υλοποίηση εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα από την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας αποφασίζεται:

  1. 1. Ο περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 120+000 έως την χ/θ 135+000 (Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Δήμου Αμφιλοχίας), σε θέσεις περιορισμένης έκτασης, για να εκτελεσθούν τμηματικά εργασίες πρασίνου (κοπή χόρτων).
  2. 2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27/07/2020 έως και 07/08/2020, κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 00΄, καθημερινά.
  3. 3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 27/07/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 17.00’  ώρα της 07/08/2020.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.