Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, 2020

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της περιοχής ευθύνης, για την πραγματοποίηση εργασιών για την «συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2020, αποφάσισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας Κωνσταντίνος Κακούσης.

Αναλυτικά:

Για την πραγματοποίηση εργασιών ηλεκτροφωτισμού, τμηματικά και σε θέσεις περιορισμένης έκτασης, επιβάλλουμε τον εκ περιτροπής περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, σε όλο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας, ήτοι :

α. Στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681 έως την χ/θ 139+000,

β. Σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου,

γ. Στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 52+400,

δ. Στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 53+000,

ε. Σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Αγίου Νικολάου.

2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 06/06/2020 έως και την 31/12/2021, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 19:00΄, καθημερινά.

3. Μετά το πέρας των εργασιών τα εκάστοτε τμήματα των οδών θα δίδονται άμεσα στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας “A.G.T. CONTSRUCTIONS A.T.E.”, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει μόνο κατά το χρόνο τέλεσης των εργασιών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη τεχνική έκθεση και μελέτη σήμανσης του έργου. Επιπλέον, να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική υπηρεσία (Τ.Τ. Αγρινίου – Α.Τ. Αμφιλοχίας – Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 06/06/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’ ώρα της 31/12/2021.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας και το Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας, κατά τόπο αρμοδιότητας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.