Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

Κύπρος: Αναστασιάδης – Μαλάς στο β’ γύρο των προεδρικών εκλογών

Ðïëßôåò áóêïýí ôï åêëïãéêü ôïõò äéêáßùìá ãéá ôçí áíÜäåéîç ÐñïÝäñïõ ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, óå åêëïãéêü ôìÞìá óôç Ëåìåóü, ÊõñéáêÞ 28 Éáíïõáñßïõ 2018. ¢íïéîáí ïé êÜëðåò ãéá ôïí ðñþôï ãýñï ôùí 13ùí ðñïåäñéêþí åêëïãþí óôçí Êýðñï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÊÕÐÅ/ ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε δεύτερο γύρο στις 4 Φεβρουαρίου, στον οποίο θα αναμετρηθούν ο νυν πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης -υποψήφιος του ΔΗΣΥ- και ο υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ Σταύρος Μαλάς, θα κριθεί ο τελικός νικητών των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο.
Με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων, ο Νίκος Αναστασιάδης συγκεντρώνει ποσοστό 35,5%. Ακολουθεί ο Σταύρος Μαλάς με ποσοστό 30,25%, ενώ εκτός β’ γύρου μένει ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) Νικόλας Παπαδόπουλος με ποσοστό 25,74%.
Ο Χρίστος Χρίστου συγκεντρώνει ποσοστό 5,65% και ο Γιώργος Λιλλήκας 2,18%.
Στην εκλογική αναμέτρηση η προσέλευση ήταν μειωμένη συγκριτικά με το 2013, ενώ δεν έλειψαν οι καταγγελίες για παρατυπίες. Βάσει των επίσημων στοιχείων, η προσέλευση στις κάλπες ήταν στο 71,4%, ενώ το 2013 ήταν στο 83,4%.
Δικαίωμα ψήφου είχαν 550.876 ψηφοφόροι και λειτούργησαν 1.122 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπου είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από Κύπριους που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.

in.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.