Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Mεσολόγγι: ο γιατρός του δήμου που τέθηκε σε αναστολή χορήγησε αναρρωτικές σε εργαζόμενους του Νοσοκομείου

Mεσολόγγι: ο γιατρός του δήμου που τέθηκε σε αναστολή χορήγησε αναρρωτικές σε εργαζόμενους του Νοσοκομείου

Την αναστολή εργασίας του γιατρού του ΚΑΠΗ Μεσολογγίου αποφάσισε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου. Την εξέλιξη αποκάλυψε χθες το agrinionews.gr ενω στο ζήτημα αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα του aixmi-news.gr. 

Η σχετική απόφαση πάρθηκε, επειδή ο γιατρός ήταν ανεμβολίαστος, παρόλο που  εργαζόταν σε ευαίσθητη δομή του Δήμου και ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός.

Για τον ίδιο λόγο βρίσκεται σε αναστολή εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου και μια εργαζόμενη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς τα οκτώ μέλη ψήφισαν θετικά στην εισήγηση της Προέδρου για αναστολή εργασίας του γιατρού, ενώ ο Χ. Τέγας ψήφισε παρών και ζήτησε να κληθεί και ο γιατρός για να καταθέσει την δική του άποψη.

Ο εν λόγω γιατρός  για ένα μήνα έκανε χρήση της αναρρωτικής άδειας ενώ επιστρέφοντας στο ΚΑΠΗ  έδωσε ο ίδιος βεβαιώσεις ασθενείας σε έξι εργαζόμενους του νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι παραπέμφθηκαν στην πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, η οποία απέρριψε τις άδειες και τέθηκαν σε αναστολή εργασίας.  Βάσει νόμου για να δώσει ένας γιατρός αναρρωτική άδεια πρέπει η ασθένεια που αναγράφεται να είναι σχετική με την ειδικότητά του κάτι που εν προκειμένω φέρεται να μην συνέβαινε.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο εν λόγω υγειονομικός είναι μόνιμος γιατρός του Δημοτικού Ιατρείου και παράλληλα εδώ και 10 χρόνια έχει σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αμείβεται και από τις δυο θέσεις.

Η απόφαση της Κοινωφελούς έχει ως εξής:

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αριθμ. Απόφασης: 41/2021

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της Σύμβασης έργου του ιατρού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Σήμερα την 4ην του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση με τηλεφωνική επικοινωνία, το Διοικητικό Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατόπιν έγγραφης (e-mail) προσκλήσεως με αριθμ. πρωτ. 753/30-9-2021, της κ. Προέδρου προς τα μέλη αυτού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δρόσου Ελπίδα Πρόεδρος 2. Νικόλαος Σπανός Αντιπρόεδρος 3. Κονδύλης Δημήτριος 4. Ψιλογιάννης Σπυρίδων 5. Τέγας Χρήστος 6. Αφροδίτη Παπαδογεώργου 7. Τσακανίκα Ελευθερία 8. Μάτσικας Γεώργιος 9. Ανδρεγούλα Γενάρη – Καπράλου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Η κ. πρόεδρος εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καταγγελία της Σύμβασης έργου του ιατρού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και λέγει ότι σύμφωνα με : Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 130/22-7-2021που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζόμενων στα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και της Δομής του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και την προσκόμιση στην υπηρεσία του αποδεικτικού εμβολιασμού. Σε περίπτωση δε μη προσκόμισης του πιστοποιητικού εμβολιασμού υποχρεώνεται η υπηρεσία να θέσει τον εργαζόμενο σε αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών. Στην προκειμένη περίπτωση ο ιατρός των Δομών του Προγράμματος ΒσΣ λόγω μη προσκόμισης του πιστοποιητικού εμβολιασμού μετά την επιστροφή του από την άδεια ασθενείας του, θα πρέπει να τεθεί σε αναστολή εργασίας. Επίσης δίνετε η δυνατότητα στην υπηρεσία για προκήρυξη διαγωνισμού με ΣΟΧ για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, πράγμα για το οποίο η υπηρεσία δεν προχώρησε λόγω του ότι εξυπηρετείται από το Δημοτικό ιατρείο. Για τους παραπάνω λόγους προτείνω την αναστολή εργασίας άνευ αμοιβής, του ιατρού του προγράμματος ΒσΣ, χωρίς να καταγγείλουμε την σύμβαση του, έως νεωτέρας εξέλιξης επί του θέματος των εμβολιασμών. Ο κος Τέγας ψηφίζει παρών, διότι όπως τόνισε, ήθελε να γίνει η συνεδρίαση δια ζώσης, παρουσία και του ιατρού, προκειμένου να ακούσει και τις δικές του απόψεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: Α. Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 130/22-7-2021 που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών, εφόσον δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού. Β. Την εισήγηση και την πρόταση της προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΔΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΝΑΙ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΩΝ του κου ΤΕΓΑ Την αναστολή εργασίας άνευ αμοιβής, του ιατρού του προγράμματος ΒσΣ, χωρίς να καταγγελθεί η σύμβαση του, έως νεωτέρας εξέλιξης επί του θέματος των εμβολιασμών. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 41/2021. Συντάχθηκε το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται ως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Πληροφορίες  aixmi-news.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.