Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

Μεσολόγγι: Επιστημονικό προσωπικό ζητά Αρχαιολογικός φορέας

Μεσολόγγι: Επιστημονικό προσωπικό ζητά Αρχαιολογικός φορέας

εργασίαΠροκήρυξε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της, με την κάλυψη των θέσεων εξιδεικευμένου επιστημονικού προσωπικού, η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, για την περιοχή του Μεσολογγίου.

Θέσεις:

  • 2 Π.Ε ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
  • 2 Π.Ε Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 01 – 09 – 2016 έως και 07 -09- -2016).

Home

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.