Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Μητροπολίτης Κοσμάς: «Είναι ανάγκη οι Ιεροί Ναοί να είναι ανοιχτοί»

Μητροπολίτης Κοσμάς: «Είναι ανάγκη οι Ιεροί Ναοί να είναι ανοιχτοί»

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς προέβη σε δήλωση του για να τονίσει πως «είναι ανάγκη οι Ιεροί Ναοί να είναι ανοιχτοί».

«Παρακαλοῦμε νὰ προσέξουν ὅλα αὐτὰ οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες. Τοὺς ἀναδεικνύουμε ἄρχοντες γιὰ νὰ μᾶς ἐξασφαλίσουν τὴν ἐλευθερία. Ἐλευθερία χωρὶς Χριστὸ δὲν ὑπάρχει. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ στερήσουμε ἀπὸ κανέναν τὴν ἔκφραση τῆς πίστεώς του. Ἐπιμένουμε καὶ περιμένουμε νὰ ζήσουμε τὰ πανάγια Χριστούγεννα ἐλεύθεροι», αναφέρει.

Σημειωτέον πως σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε μια σειρά απαγορεύσεων που θα ισχύουν κατα την περίοδο των Χριστουγέννων ωστόσο οι ανακοινώσεις για τις εκκλησίες  θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η δήλωση του  Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά:

«Διερωτῶμαι ἐὰν ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔχουμε πίστι στὸν Τριαδικὸ Θεό. Ἀναρωτιέμαι ἐὰν πιστεύουμε στὴν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν ἀγάπη Του, στὴν μέριμνά Του, στὴν σκέπη Του, στὴν προστασία Του.

Μᾶς ἀξίωσε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ ζήσαμε ἀνάμεσα σὲ παλαιούς, σεβασμίους, πιστούς, ἀφοσιωμένους ἱερεῖς. Ζήσαμε κοντὰ σὲ λειτουργοὺς ἁγιασμένους, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσαν καὶ ἔκλαιγαν, διακονοῦσαν ἡμέρα καὶ νύκτα τὴν ἐνορία τους καὶ ἔτρεχαν σὲ κακοτράχαλα βουνὰ φέροντας μέσα στὸ σακίδιό τους συνεχῶς τὸ ἐπιτραχήλιό τους, τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸ ἱερὸ Εὐχολόγιο καὶ τὸ θυμίαμα. Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἦταν ὀλιγογράμματοι μὲν ἀλλὰ μὲ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Δὲν λέμε ὑπερβολές. Παρ’ ὅλη τὴν ἁμαρτωλότητά μας ζήσαμε κοντὰ τους θαύματα. Μέσα στοὺς κατανυκτικοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μοσχοβολοῦσαν λιβάνι, συνεχῶς δεχόταν τοὺς χριστιανοὺς μὲ διάφορα προβλήματα. Ἰδιαιτέρως μάλιστα, ἀνθρώπους μὲ ἀσθένειες σοβαρὲς καὶ λοιμικές.

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος λέει: «ἀσθενεῖ τὶς ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ προεσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν … καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα» (Ἰακώβ. ε’, 14-15).

Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴ ζήσαμε. Ἐμπρὸς στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἀσθενεῖς περιμένοντας τὸν θάνατο, ζῶντες τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, προσευχόμενοι καὶ κοινωνοῦντες τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, θεραπεύθηκαν. Ναὶ, θεραπεύθηκαν τελείως! Ἀληθινὰ γεγονότα εἶναι αὐτὰ καὶ ἐπώνυμοι οἱ θεραπευθέντες, ὄχι ἀνώνυμοι.

Ἀλήθεια, ὑπάρχει αὐτὴ ἡ θερμὴ πίστι σήμερα; Ὑπάρχει ἡ πίστι ἐκείνων τῶν λειτουργῶν τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν πιστῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν λησμονοῦσαν τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν παντοδύναμη ἰαματική Του Χάρι;

Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν καὶ σήμερα χριστιανοὶ, οἱ ὁποῖοι γονατιστοὶ ἐμπρὸς στὶς εἰκόνες τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων, ζητοῦν τὴν βοήθεια, τὴν θεραπεία καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκουστεῖ τὸ αἴτημά τους. Γιατί τοὺς στεροῦμε αὐτὴ τὴν δυνατότητα νὰ εἰσέλθουν στὸν Ἱερὸ Ναό;

Σήμερα, γιατί λησμονήσαμε τόσο τὸν Πατέρα καὶ Πλάστη μας; Γιατί τόση ἀπαξία στὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας; Δὲν ζοῦμε σὲ ἄθεη χώρα. Οὔτε ποτὲ θέλουν οἱ Ἕλληνες νὰ γίνῃ ἡ Ἑλλάδα ἄθεο κράτος. Εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἐφόσον δὲν ἐθελοτυφλοῦμε σὲ κάθε τόπο ἑλληνικὸ βρίσκουμε στὸ χῶμα ἱδρῶτα καὶ αἷμα ὁσίων μαρτύρων καὶ νεομαρτύρων.

Γιατί τόση σκληρότητα νὰ κλείσουν οἱ Ἱεροὶ Ναοί; Γιατί κατ’ ἀναλογίαν μὲ τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, τὰ καταστήματα καὶ τοὺς χώρους ψυχαγωγίας, νὰ μὴν εἰσέρχονται καὶ στοὺς Ἱεροὺς Ναούς οἱ χριστιανοί μὲ διάκριση καὶ μέτρα προστασίας; Γιατί νὰ μὴν προσέρχονται γιὰ νὰ ἀφήσουν τὸν πόνο τους, τὴν θλῖψι τους, τὴν ἀπόγνωσί τους –γιὰ τὰ πολλὰ νέφη ποὺ ἐκάλυψαν τὴν πατρίδα μας– στὴν πατρικὴ ἀγκάλη τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ στὴν μητρικὴ ἀγκάλη τῆς Παναγίας μας; Γιατί σήμερα νὰ μὴν μποροῦν οἱ χριστιανοὶ νὰ ζήσουν τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας;

Συγκλονιζόμαστε στὴν ἐποχή μας ὅταν βλέπουμε νέους καὶ νέες, παλληκάρια, λεβέντες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες νὰ γονατίζουν μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ νὰ φεύγουν μὲ δάκρυα ἀπὸ τὸ Ναό.

Ποιός, ἀλήθεια, τοὺς κατανοεῖ καὶ τοὺς παρηγορεῖ; Ποῦ θὰ καταφύγουν αὐτὲς οἱ ψυχές; Ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι πάντοτε ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ εδιαφερόμαστε γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας. Δὲν εἴμαστε ἐχθροί τῆς ὑγείας. Πονᾶμε. Παλεύουμε. Δὲν γνωρίζουμε τί θὰ ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Ὅμως, δὲν καταλαβαίνουμε αὐτὴν τὴν πολεμικὴ στὸ ἄνοιγμα τῶν Ναῶν. Κι ἐμεῖς προσέχουμε καὶ δὲν θέλουμε νὰ ζημιωθεῖ ἡ ὑγεία τῶν ἀδελφῶν μας. Ἀγαποῦμε τοὺς συνανθρώπους μας καὶ ὡς διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας ὑπηρετοῦμε καὶ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ καὶ τὴν σωτηρία τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγάλο κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Καὶ κάτι τελευταῖο. Λένε πολλοὶ εὐκαίρως-ἀκαίρως ὅτι δὲν πειράζει, οἱ χριστιανοὶ ἄς κοινωνήσουν τὸ Χριστὸ ἀργότερα. Ὅτι ἔχουν χρόνο ἐμπρός τους γιὰ νὰ κοινωνήσουν. Θὰ ἤθελα νὰ τοὺς ρωτήσω ὅλους αὐτούς: στὸ παιδὶ τους τὸ λένε αὐτὸ γιὰ τὸ καθημερινό του φαγητό; Τοῦ λένε: καλὰ παιδί μου τρῷς ἀργότερα, μετὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες; Σίγουρα τὸ σῶμα δὲν ζῇ χωρὶς τακτικὴ τροφή. Ὅμως ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ ζήση χωρὶς τὴν μοναδικὴ τροφή της, χωρὶς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας; Ὁ Κύριος τὸ ὑπογραμμίζει καθαρά: «Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστὶ βρῶσις καὶ τὸ αἷμα μου ἀληθῶς ἐστὶ πόσις… Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάνν. στ’, 54-55).

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀνέφερα εἶναι ἀνάγκη οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ εἶναι ἀνοιχτοί. Νὰ παρηγοροῦν, νὰ στηρίζουν, νὰ ἐνισχύουν τοὺς χριστιανούς μας κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Νὰ κατανύσσουν, νὰ ὁδηγοῦν σὲ μετάνοια ἄρχοντες καὶ λαό, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Νὰ χαρίζουν μὲ τὴν Χάρι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ θεραπεία ψυχῆς καὶ σώματος σὲ ὅλους μας, νὰ μᾶς χαρίζουν τὴν δυνατότητα νὰ ἑνωνόμαστε μὲ τὸ τεθεωμένο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.

Παρακαλοῦμε νὰ προσέξουν ὅλα αὐτὰ οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες. Τοὺς ἀναδεικνύουμε ἄρχοντες γιὰ νὰ μᾶς ἐξασφαλίσουν τὴν ἐλευθερία. Ἐλευθερία χωρὶς Χριστὸ δὲν ὑπάρχει. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ στερήσουμε ἀπὸ κανέναν τὴν ἔκφραση τῆς πίστεώς του. Ἐπιμένουμε καὶ περιμένουμε νὰ ζήσουμε τὰ πανάγια Χριστούγεννα ἐλεύθεροι».

Θέματα που ενδιαφέρουν

11 Σχόλια

 1. Ανώνυμος

  Καπως πρεπει να γεμισουν τα παγκαρια ρε παιδια

 2. eblogison

  Πριν μια βδομάδα δεν έλεγε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών? Τώρα το γύρισε πάλι στα ίδια με πριν…
  Η πίστη μας κρύβεται στις καρδιές μας και στις πράξεις μας και όχι αποκλειστικά μέσα στην εκκλησία και μάλιστα σε εποχές πανδημίας να την δοκιμάζουμε. Θα περάσει κάποια στιγμή όλο αυτό, θα ξανά πάμε εκκλησία και στις λιτανείες και σε όλα τα συναφή. Δεν φταίνε σε κάτι οι ευάλωτες ομάδες δέσποτα. Ας προσέχουμε όλοι και ας προσευχόμαστε από το σπίτι μας. Πέρα από πίστη έχουμε και νου. Μαγκιές και παραμύθια της χαλιμάς , εδώ δεν χωράνε.

 3. Επώνυμος

  Για τις άδειες κ κενές από τον Θεό ψυχές, αυτή είναι η λογικοφανής αιτία…

 4. Ανώνυμος

  Και αν φοβάσαι τόσο πολύ την ” πανδημία”…… μείνε στο σπίτι σου για πάντα και μην ξαναβγείς εξω….και άσε εμάς να πηγαίνουμε στην εκκλησίες και ας κολλήσουμε…. Γιατί στα σούπερ μάρκετ δεν κολλάει …στην εκκλησία όμως κολλάει…

 5. giannisl

  Προφανώς φίλε eblogison δεν διαβάζεις και δεν προσέχεις αυτά που λέει ο καλός μας δεσπότης στα άρθρα του και στις ομιλίες του……παρά μόνο τις επικεφαλιδες που κάποιοι πουλημένοι δημοσιογράφοι ποσταρουν στα site….Κριμα

 6. Ανωνυμος

  Κανεναν δεν πιεζει η εκκλησια να παρακολουθησει τις ακολουθιες και ειδικά αυτων των χριστουγεννων….απλα τα μετρα που λαμβανονται στα σουπερ μαρκετ…στα μεσα μαζικής μεταφορας ( λεωφορεια αεροπλανα κ.λ.π) να λαμβανονται και στην εκκλησια…..

 7. ...

  “Ενώ χάνονται γύρω μας συνάνθρωποι γνωστοί και φίλοι κι ενώ πλέον δεν ισχύει εκείνο το απερίγραπτο “εγώ θα πειστώ μόνο αν δω κάποιον γνωστό μου να νοσεί”, έχουμε τους γνωστούς πολεμιστές των σχολίων στα δίκτυα (και στα σάιτ που ακόμα έχουν το κουράγιο να δίνουν βήμα ακόμη και σε ψυχώσεις) να αμφισβητούν.”
  Οι κλασικοί χωριατοταλιμπάν των περιχώρων του Αγρινίου, μόλις δουν εκκλησιαστικό θέμα σπεύδουν να κάνουν την επανάστασή τους.
  Σιγά μη διάβασαν την ανακοίνωση.
  Να γεμίσουν τα παγκάρια, λέει ο ένας.
  Τώρα το γύρισε και λέει παραμύθια της χαλιμάς, λέει ο άλλος.
  Και μαζί το σάιτ δίνει κάθε φορά βήμα στους κλασικούς μισαλλόδοξους να περνάει η ώρα τους στην αποτυχημένη ζωή τους.
  Η ανακοίνωση λέει καθαρά για εισροή των πιστών σύμφωνα με τα μέτρα τήρησης. Επίσης αναφέρει καθαρά για ποιούς λόγους ο κάθε πιστός επιθυμεί την Εκκλησία.
  Και υποτίθεται έρχονται Χριστούγεννα του 2020, που θα έπρεπε κάποιοι να ηρεμήσουν, να αναλογιστούν γιατί μισούν όσους είναι αντίθετοι στα πιστεύω τους και να παραδειγματιστούν από τις αγκυλώσεις τους.

 8. σφιχτήτι

  Μυαλό δεν βάζετε . μην ψάχνετε για νοσοκομεία μόνο αφού κολλήσετε Χριστό.

 9. Φ.Θ.

  Ο άνθρωπος απο την αρχή της πανδημίας έλεγε αυτά που λέει και τώρα. Μάλλον ο αδερφός eblogison θα είναι λειτουργικά αναλφάβητος και δεν μπορεί να εξηγήσει τί κάθε φορά διαβάζει.

 10. eblogison

  Φίλε «…» και «Φ. Θ» Τα λόγια σας σταζουν από χριστιανική αγάπη τρομάρα σας μεγάλη. Κάτι ανθρωπάκια σαν και εσάς χαλάνε το όνομα της εκκλησίας.
  Καλά Χριστούγεννα και με υγεία ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΌΛΑ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.