Τρίτη, 26 Μαΐου, 2020

Nέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher 2014 για άνεργους νέους από 25 έως 29 ετών

imgres

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα Voucher 2014 για το οποίο ξεκινάει από αύριο 7/8/2014 έως και στις 15/9/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (www.voucher.gov.gr).

Το πρόγραμμα Voucher 2014 «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχει σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με αμοιβή. Το πρόγραμμα αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 12.000 θα είναι απόφοιτοι AEI/ΤΕΙ ενώ 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
I. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
II. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
III. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη την διάρκεια του προγράμματος
IV. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Επιδόματα και πληρωμές ωφελούμενων
•    2.550€ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (480€ θεωρητική κατάρτιση & 2.070€ πρακτική άσκηση)
•    2.280€ για απόφοιτους δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (480€ θεωρητική κατάρτιση & 1.800 € πρακτική άσκηση)
Σκοπός της δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:
i.    Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
ii.    Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.
iii.    Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.
Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Computer Practica» μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του προηγούμενου αντίστοιχου προγράμματος (voucher 2013), με το 20% των καταρτιζομένων να έχει προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες έκανε την πρακτική και σε συνεργασία με τις κορυφαίες επιχειρήσεις πρόκειται να υλοποιήσει και το νέο πρόγραμμα voucher 2014.
Για την καλύτερη προετοιμασία σας και την αύξηση των πιθανοτήτων έγκρισής σας, επικοινωνήστε μαζί μας, δηλώνοντας συμμετοχή και εμείς θα σας ενημερώσουμε άμεσα και έγκαιρα για αυτά που πρέπει να γνωρίζετε καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, ώστε να ωφεληθείτε από την νέα δράση.
 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
«COMPUTER PRACTICA»
Παπαστράτου 61, Αγρίνιο
Τηλ: 2641024049, email: agrinio@practica.gr
Μπορείτε να εκδηλώσετε την συμμετοχή σας και ηλεκτρονικά στο http://voucher.practica.gr/

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.