Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 2020

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

mathites-me-anapiria_aftodioikisi-620x320

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Υλοποίηση επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία συμπεριλαμβάνει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης των μαθητών ΑμεΑ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο γενικό σχολείο.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Περίοδος υποβολής

από 17/3/2016 έως 18/4/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, εκτός του Εντύπου Ανάλυσης Κόστους, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

  • Αίτηση Χρηματοδότησης
  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
  • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
  • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
  • Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης κριτηρίων (ομάδες 1-4)
  • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, σε μορφή xls.

Ο δυνητικός Δικαιούχος υποβάλλει τα ακόλουθα:

Προϋπολογισμός

€ 350.000

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.

http://www.aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.