Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Oι προοπτικές ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα στο νέο Αγρίνιο.

Ο ρόλος του δευτερογενή τομέα δεν είναι σημαντικός στο ΑΕΠ της περιοχής και κατέχει ένα μικρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, υποστηρίζει το πρόγραμμα της Πανδημοτικής Πρωτοβουλίας, στο δευτερογενή τομέα προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών παραγόντων, όπως η ύπαρξη υποδομών, εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, δικτύων διάθεσης των προϊόντων, δικτύων μεταφοράς, κλπ. Συνεπώς, οι δυνατότητες ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα της περιοχής συνδέονται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για την αύξηση του μεριδίου του στην εγχώρια αγορά,  καθώς και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, για τις οποίες η γεωγραφική θέση του Νέου Δήμου Αγρινίου και τα έργα των μεταφορικών υποδομών μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα εγκατάστασης.
«Στις προοπτικές του δευτερογενούς τομέα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων βιοτεχνικής επεξεργασίας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα που είναι ποιοτικά και μπορούν να πιστοποιηθούν (π.χ. μέλι), αλλά και άλλων τοπικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά φυτά). Ιδιαίτερα όμως, ο Νέος Δήμος έχει απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής κτηνοτροφίας» τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Αγρινίου Δημήτρης Σταμάτης και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι «υφίσταται και πρέπει να υλοποιηθεί μια ρεαλιστική προοπτική καθετοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, γεγονός που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, σε μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγωγών στην τελική τιμή του προϊόντος, στην αύξηση του εισοδήματος της περιοχής και κατ’ επέκταση στην αύξηση των εσόδων του Δήμου».
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.