Σάββατο, Ιανουάριος 19, 2019

Ο Ρόκος επιρρίπτει ευθύνες στο δήμο Αγρινίου για τον μη καθαρισμό ρεμάτων

po-rokos2 Στην ακόλουθη δήλωση προέβη ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου Κώστας Ρόκος:

«Ο στρουθοκαμηλισμός , είναι άκρως επικίνδυνος»

Οι καταστροφές που συνέβησαν στον Δήμο μας με την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων της 2ας  Δεκεμβρίου , έπληξαν πολλούς συνδημότες μας  , φέρνοντας τους σε πολύ δύσκολη θέση και ταυτόχρονα καλλιεργήθηκε σε πολλούς άλλους αίσθημα ανασφάλειας. Προϊόντος του χρόνου,  παγιώνεται η αντίληψη ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό των ζημιών στο Δήμο Αγρινίου, έχει προκληθεί από το γεγονός ότι δεν είχε λάβει χώρα ο καθαρισμός των ρεμάτων και χειμάρρων.

 • Αυτή λοιπόν η άποψη που παγιώνεται ανάμεσα στους (πληγέντες και μή) συνδημότες μας είναι σωστή;

Είναι σωστή. Και τούτο, γιατί  όπως προκύπτει από όλα τα στοιχεία  και τα πραγματικά γεγονότα, οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων είτε δεν πραγματοποιήθηκαν, είτε στην καλύτερη των περιπτώσεων υπήρξαν ανεπαρκείς .

Ποιος έχει την αρμοδιότητα (άρα και την ευθύνη) για τον καθαρισμό των ρεμάτων;

Ο Δήμος Αγρινίου        (Άρθρο 4 Ν. 4071/2012 & οδηγία 148/85 ΕΟΚ)

 • Πώς ασκεί αυτή την αρμοδιότητα;

Είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια.

 • Στην εκτέλεση ποιών έργων προχώρησε ο Δήμος προκειμένου να πραγματοποιήσει καθαρισμούς σε ρέματα και χείμαρρους;

Ο δήμος δεν εκτέλεσε τέτοιου είδους  έργο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ακύρωσε την εκτέλεση έργου (ύψους 100.000,00€) το οποίο θα πραγματοποιούνταν με αυτεπιστασία, και το οποίο είχε ως αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» . Το ανωτέρω ποσό  εν τέλει διατέθηκε σε άλλα έργα, όπως ασφαλτοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός και σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (αποφάσεις Δ.Σ. 191/2017 & 222/2017).

 • Ζητήθηκε η συνεργασία (συνδρομή) της Περιφέρειας προκειμένου να ασκηθεί επαρκώς η αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων, στην περίπτωση που ο Δήμος δεν ήταν σε θέση να την ασκήσει αυτοτελώς ;

Το ερώτημα αυτό έθεσα κατά την 12η τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. (13-12-2015) λαμβάνοντας από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι τέτοιο έγγραφο προς την Περιφέρεια για συνεργασία – συνδρομή δεν υπήρξε.

Επιπροσθέτως όμως έλαβα (προς έκπληξή μου) και μια άλλη απάντηση , από τον Δήμαρχο, και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο  Πολιτικής Προστασίας, ότι δηλαδή ο Δήμος Αγρινίου δεν έχει την προπεριγραφόμενη αρμοδιότητα, γιατί κατά την ερμηνεία που διατυπώθηκε,  το άρθρο 4 του 4071/12 δεν έχει εφαρμογή για τον Δήμο Αγρινίου .  Ο Δήμαρχος συμπλήρωσε ότι ακόμη και αν το άρθρο 4 του Ν. 4071/12 αφορούσε το Δήμο είναι απαραίτητο να εκδοθούν σχετικές Κ.Υ.Α. (λόγω μεσοπρόθεσμου) προκειμένου να έχει την αρμοδιότητα ο Δήμος (πρόβλεψη η οποία υφίσταται αλλά για τους νησιωτικούς Δήμους).

Θεωρώ όμως ότι εδώ αρχίζει ο στρουθοκαμηλισμός του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, καθώς αναδεικνύεται ότι υπάρχει άρνηση να αντιμετωπιστεί με την προσήκουσα σοβαρότητα η πραγματικότητα, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο για το Δήμο και τους Δημότες.

Αμείλικτη κριτική λοιπόν προκύπτει  από αυτά καθεαυτό  τα εύλογα ερωτήματα που γεννώνται  και τα οποία είναι :

 1. Αν ο Δήμος δεν έχει την Αρμοδιότητα όπως δηλώνεται από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο,  τότε σαφώς προκύπτει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στην Περιφέρεια. Τι έπραξε λοιπόν ο Δήμαρχος προ των πλημμύρων και τι πράττει  και σήμερα σε σχέση με  την Περιφέρεια, η οποία στην περίπτωση αυτή άφησε εκτεθειμένο το Δήμο Αγρινίου, μη καθαρίζοντας τα ρέματα και τους χείμαρρους και  εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος επλήγησαν  οι συνδημότες μας;
 2. Γιατί ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος αντί να επιχειρηματολογούν κοινωνώντας στο Σώμα επί ένα δεκάλεπτο ερμηνείες, για τις οποίες εξάλλου δέχθηκαν εντονότατες κριτικές από δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι τυγχάνουν νομικοί (κ. Δ. Τραπεζιώτης & κ. Ν. Καζαντζής), δεν προέβησαν σε  κατάθεση,  είτε κάποιας απάντησης της Γ. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠ.ΕΣ. , είτε κάποιας απάντησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε κάποιας γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου;
 • Γιατί δεν υπήρξε μέριμνα να υπάρξουν τα ανωτέρω έγγραφα ή η γνωμοδότηση, παρ’ όλο που προηγήθηκε σχετική δήλωση του Κ. Ν. Καζαντζή με την οποία είχε ουσιαστικά αποφανθεί (μέσω ερωτήσεων) ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο;
 1. Γιατί αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να εκτελέσει ο Δήμος έργο ύψους 100.000,00€ για καθαρισμό ρεμάτων ενώ δεν είχε την αρμοδιότητα;
 2. Γιατί το έργο του καθαρισμού των ρεμάτων ακυρώθηκε και ουδέποτε εκτελέσθη και μάλιστα για λόγο άσχετο με την ύπαρξη της αρμοδιότητας, όπως ο Δήμαρχος εξήγησε; (γραφειοκρατικός λόγος που είχε σχέση με την αυτεπιστασία).
 3. Γιατί το έργο αυτό αφού καταργήθηκε ως έργο αυτεπιστασίας, δεν ανατέθηκε να πραγματοποιηθεί μέσω άλλου τρόπου (π.χ. δημοπρασία);
 • Γιατί στις 28 Αυγούστου του 2017 στην τότε αναμόρφωση υπήρξε εγγραφή κονδυλίου (6.000,00€) για μίσθωση μηχανήματος προς καθαρισμό ρέματος; Τότε δεν ήταν γνωστό ότι ο Δήμος δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα;
 • Γιατί όταν ο δημοτικός σύμβουλος  Ευθύμιος Ράπτης μια εβδομάδα προ των πλημμύρων κατά την διάρκεια της 11ης Τακτικής συνεδρίασης ζητούσε – προειδοποιούσε να καθαριστούν τα ρέματα στο Καινούργιο , έλαβε την διαβεβαίωση ότι θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός; Η αρμοδιότητα είχε επανέλθει στο Δήμο;

Σημειωτέον ότι ο προγραφόμενος καθαρισμός ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε , και το συγκεκριμένο  ρέμα –δυστυχώς- όντως υπερχείλισε (όπως ο κ. Ράπτης προειδοποίησε) προξενώντας ζημιές, οι οποίες  σε συγκεκριμένη επιχείρηση υπήρξαν σοβαρές.

Κατά το μάλλον ή ήττον οι παράγοντες που οδηγούν σε καταστροφές από πλημμύρες είναι, όπως  αναφέρθηκε από το Δήμαρχο, αρκετοί. Πιθανόν ευθύνεται η κεντρική εξουσία και η Περιφέρεια για την μη προτεραιοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων έναντι άλλων και την πιθανά πλημμελή συντήρηση των υπαρχόντων, πιθανόν ευθύνεται η κλιματική αλλαγή που επιφέρει όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, εκείνο όμως που σίγουρα ισχύει, είναι ότι πρωτίστως εμείς ως Δήμος πρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν, και ειδικότερα στα θέματα που άπτονται της ασφάλειας των Δημοτών επιβάλλεται να είμαστε περαιτέρω  επιμελείς. Τα συνεχή  αναθέματα, η συνεχής  μετάθεση και αποποίηση  των ευθυνών , η μόνιμη προσπάθεια να εξευρεθεί κάποιο άλλοθι προκειμένου να θολώσουν τα νερά, παύουν πλέον να αποτελούν απλά ένα (κατακριτέο ούτως ή άλλως) ξεπερασμένο πολιτικάντικο τακτικισμό, αλλά μετατρέπονται σε μια πρακτική στρουθοκαμηλισμού , άκρως επικίνδυνη.

Τα γεγονότα έδειξαν για μια ακόμη φορά , με επώδυνο τώρα όμως τρόπο για πολλούς εκ των  συνδημοτών  μας, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να προχωρήσει σε αυτοκριτική , ελπίζοντας ότι  μέσω αυτής  μπορεί να επέλθει βελτίωση του τρόπου  αντιμετώπισης των προβλημάτων. Βελτίωση η οποία είναι κομβικής σημασίας , γιατί από αυτή εξαρτάται το καλό του Δήμου και των Δημοτών.

 

Αγρίνιο 15-12-2017

                                                                          Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.