Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

ΟΑΕΔ: 6.000 + 4.000 προσλήψεις ανέργων – Η απόφαση

ΟΑΕΔ: 6.000 + 4.000 προσλήψεις ανέργων – Η απόφαση

Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση του νέου προγράμματος 10.000 θέσεων απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του ΟΑΕΔ.

Η δράση αναμένεται να εκδοθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση για 5.500 προσλήψεις εντός της εβδομάδας.

Το πρόγραμμα, όπως εγκαίρως έγραψε το workenter, αναμένεται να «σπάσει» σε δύο κύκλους:

– Ο πρώτος αφορά 6.000 προσλήψεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
– Ο δεύτερος αφορά 4.000 προσλήψεις σε υπουργεία και φορείες του δημοσίου τομέα

Σημειώστε όλα τα κρίσιμα σημεία της νέα προκήρυξης για 6.000 θέσεις απασχόλησης:

Δικαιούχοι:

1. 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ
3. Άνεργοι επιστήμονες, κάτοιχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

– Μεταποίηση-Βιομηχανία
– Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
– Υλικά-Κατασκευές
– Εφοδιαστική αλυσίδα
– Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Σημειώστε ότι, οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Διάρκεια απασχόλησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Μετά τη λήξη των 12 μηνών η επιχείρηση δύνται να διατηρήσει τις θέσεις για επιπλέον 3 μήνες.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο ως εξής:

– Έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ)
– Έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ)
– Έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ)

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση, όπως τη δημοσίευσε το workenter στις 8/10.

Πηγή: workenter.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.