Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021

ΟΑΕΔ: 15.000 επιδοτούμενες θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Νέες αλλαγές

ΟΑΕΔ: 15.000 επιδοτούμενες θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Νέες αλλαγές

Νέες τροποποιήσεις στην κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ, που αφορά την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, φέρνει απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σημειώστε τα σημαντικότερα σημεία:

 • Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης
 • Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/ διορθώσει, μπορεί να την επεξεργαστεί μέχρι την οριστικοποίησή της. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Τι αξιολογείται για την συμμετοχή των επιχειρήσεων:

 1. Η φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής που προσκομίζει ο δικαιούχος
 2. Οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS
 3. Η υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)
 4. Τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)

Σημειώστε ότι, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης – εντολή κενής θέσης.

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος που θα προσληφθεί πρόκειται να ασχοληθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις εγκεκριμένες επιχειρήσεις – εργοδότες μιας νέας διαδικασίας αναζήτησης ανέργων, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ:

 • Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η εγκεκριμένη (δικαιούχος) επιχείρηση-εργοδότης, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, δύναται να ενεργοποιήσει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων επιλέγοντας το πεδίο «Ενεργοποίηση της αναζήτησης Ανέργων»
 • Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο Οργανισμός θα παρέχει στους δικαιούχους εργοδότες-επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων που τηρεί, με βάση την ειδικότητά τους, την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δεξιότητες του ανέργου και την περιοχή στην οποία διαμένουν
 • Συνεπώς, ο εργοδότης-επιχείρηση εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει και προεπιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους, οι οποίοι εμφανίζονται αυτόματα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με τη λίστα των Βιογραφικών Σημειωμάτων που έχει προεπιλέξει ο εργοδότης-επιχείρηση
 • Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού λάβουν τη σχετική λίστα, προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην υπόδειξη των ανέργων στους οποίους αντιστοιχούν τα εν λόγω Βιογραφικά Σημειώματα μέσω συστατικού σημειώματος
 • Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις – εργοδότες καλούνται να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα με το αποτέλεσμα της επιλογής τους «Καταγραφή πρόσληψης με βάση την υπόδειξη» εφόσον επιλέξουν να προσλάβουν τον άνεργο είτε με «Ενημέρωση για την απόρριψη της υπόδειξης» στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν να προβούν στην πρόσληψή του

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση (ΦΕΚ).

Πηγή: workenter.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.