Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, 2021

Παρουσιάζεται η μελέτη για το κυκλοφοριακό του Αγρινίου

Παρουσιάζεται η μελέτη για το κυκλοφοριακό του Αγρινίου

foto-agrinio-042Την ερχόμενη Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Αγρινίου οργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης για τις τροποποιήσεις στο κυκλοφοριακό του Αγρινίου. Θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου (πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδας).
Η παρουσίαση θα γίνει από τον μελετητή κ. Μ. Παρασκευόπουλο ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και κατάθεση προτάσεων. Στην εκδήλωση έχουν κληθεί νασυμμετάσχουν φορείς της πόλης που αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει την τοπική κοινωνία.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν δοθεί προ ημερών στη δημοσιότητα και έχουν ως εξής:

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• πλήρης πεζοδρόμηση των οδών που περιβάλλουν την κεντρική πλατεία (οδοί Αναστασιάδη και Μπαϊμπά από οδό Βότση έως οδό Κύπρου, και του τμήματος οδών Σταϊκου – Σαλάκου από οδό Γρίβα έως οδό Βότση)
• πεζοδρόμηση της οδού Π. Σούλου στο τμήμα της από κεντρική πλατεία έως οδό ΑφωνΠαναγοπούλου (η συγκεκριμένη πεζοδρόμηση έχει ήδη εγκριθεί με παλαιότερη απόφαση του ΔΣ αλλά περιλαμβάνεται στην παρούσα για λόγους πληρότητας)διαμόρφωση της οδού Βότση, στο τμήμα της από οδό ΑφωνΠαναγοπούλου έως Αναστασιάδη, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με αύξηση πλάτους πεζοδρομίων
• επέκταση πεζοδρόμησης οδού Παπαστράτου στο τμήμα από οδό Σπ. Τσικνιά (πρώην Τσαλδάρη) έως οδό Δημοτσελίου
• πεζοδρόμηση της οδού Αντωνοπούλου
• πεζοδρόμηση των οδών Παπαθανάση και Αναστάσιου (Τάσου) Παπαστράτου (πρώην Δεληγιώργη, τμήμα από την οδό Μακρή έως την οδό Παπαθανάση)
• επέκταση της πεζοδρόμησης, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και μετατροπή σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας οδών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου (Καποδιστρίου, Καφαντάρη, Χαράς, Ελλης κ.α. όπως φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης)
• αντιδρόμηση οδού Εθνικής Αντιστάσεως από διασταύρωση με οδό Β. Παναγοπούλου έως την οδό ΑφωνΠαναγοπούλου με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από οδό Β. Παναγοπούλου προς διασταύρωση με οδό ΑφωνΠαναγοπούλου και εφαρμογή διπλής κυκλοφορίας στο υπόλοιπο τμήμα της οδού
• αντιδρόμηση της οδού Ισκου ώστε η φορά κίνησης των οχημάτων να είναι από οδό Καπετάν Δία έως οδό Β. Παναγοπούλου
• αντιδρόμηση της οδού Αγράφων ώστε η φορά κίνησης των οχημάτων να είναι από την οδό Κάλβου προς την οδό Καπετάν Δία
• αντιδρόμηση της οδού Σολωμού με την φορά κίνησης να είναι από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Σιαδήμα
• αντιδρόμηση της οδού Σκίπη με την φορά κίνησης να είναι από οδό Πανδώρας προς οδό Εθν. Αντιστάσεως
• αντιδρόμηση της οδού Γρ. Λαμπράκη με φορά κίνησης να είναι από την οδό Εθν. Αντίστασης προς την οδό Πανδώρας
• αντιδρόμηση της οδού Καπετάν Δία με την φορά κίνησης να είναι από την οδό Πατριάρχου Καλλινίκου προς την οδό Εθν. Αντιστάσεως
• υλοποίηση μονοδρόμησης σε όλο το μήκος της οδού Πανδώρας με φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Σιαδήμα προς την οδό Καπετάν Δία
• υλοποίηση μονοδρόμησης της οδού Λυγεροπούλου με φορά κίνησης από την οδό Μέγα Δένδρου έως την οδό Καπετάν Δία
• υλοποίηση αριστερόστροφης κίνησης των οχημάτων περιμετρικά της πλατείας Αρη Βελουχιώτη
• τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Σπ. Τσικνιά (πρώην Τσαλδάρη) και Καζαντζή
• τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Καπετάν Δία
• διαπλάτυνση πεζοδρομίου του νότιου τμήματος του Ο.Τ. 216, και στα Ο.Τ. 217β και 217, επί της οδού Μαβίλη έως την οδό Ευαγγελιστρίας με μείωση του πλάτους του οδοστρώματος και κατάλληλη διαμόρφωση των θέσεων στάθμευσης πεζοδρόμηση οδού Γεράκη
• πεζοδρόμηση του βόρειου τμήματος της οδού Τσιτσιμελή στο τμήμα μεταξύ της Εθνικής Οδού και της οδού Κυριαζή (νότιο τμήμα Ο.Τ. 216)
• μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 227 και 228
• πεζοδρόμηση της οδού μεταξύ του Ο.Τ. 228 και του ΚΑΠΗ
• αντιδρόμηση της οδού Αγ. Ιωάννη Βραχοχωρίτη από την Ε.Ο. έως την οδό Τερτσέτη
• πεζοδρόμηση βόρειου τμήματος πλατείας Καραπανέικα και του δρόμου μεταξύ Ο.Τ. 45, 45α και 45β.

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Β1. Αναδιάταξη των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης για την προσαρμογή στην αλλαγή των κυκλοφοριακών δεδομένων λόγω των πεζοδρομήσεων και επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις παρακάτω οδούς:
– στην οδό Παλαμά από οδό Γεράκη έως οδό Αγ. Δημητρίου, και στις δύο πλευρές της οδού
– στην οδό Μαβίλη από τον κόμβο Καλέργη έως την οδό Ευαγγελιστρίας, και στις δύο πλευρές της οδού
– στην οδό Παπαφώτη στην δεξιά πλευρά της οδού κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων
– στην οδό Χαρ. Τρικούπη από την οδό Παπαφώτη έως την οδό Βαρνακιώτη

Β2. Αναδιάταξη των θέσεων στάθμευσης δικύκλων με κατάργηση θέσεων λόγω πεζοδρομήσεων και δημιουργία νέων θέσεων στις παρακάτω θέσεις:
– οδό ΑφώνΠαναγοπούλου στο Ο.Τ. 114 με απώλεια δύο θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
– οδό Βότση στο Ο.Τ. 182α με απώλεια τριών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
– οδό Παρθένη έναντι πλατείας Ειρήνης στο Ο.Τ. 70α και Ο.Τ. 69 όπου προτείνεται ο χώρος να είναι για ποδήλατα
– οδό Ζωοδόχου Πηγής στο Ο.Τ. 174
– οδό Παπαϊωάννου στο Ο.Τ. 198α
– οδό Κέντρου στο Ο.Τ. 199
Β3. Αναδιάταξη και αναπλήρωση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, θέσεων ΑΜΕΑ, θέσεων ελεύθερης στάθμευσης και ειδικές διαμορφώσεις για βελτίωση στην οργάνωση της στάθμευσης. Σημειώνεται ότι μετά την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις πεζοδρομήσεις πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων μέσω του οποίου θα εξειδικευτούν λειτουργικά ζητήματα (ώρες εισόδου, φορτοεκφόρτωση, απορρίμματα κλπ). Αναδιάταξη των θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ όπως αναλυτικά φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• τροποποίηση γραμμών Μ1 και Μ2 Αστικής Συγκοινωνίας, δημιουργία νέων στάσεων.
• κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Κατράκη και Χαρ. Τρικούπη
• αναδιαμόρφωση κόμβου σύνδεσης οδού Εθν. Αντιστάσεως – Μ. Κατράκη – Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου με τροποποίηση των κινήσεων των οχημάτων
• διάνοιξη απόληξης οδού Εθν. Ανεξαρτησίας (ρ. Ρεμπελιά) στην οδό Ελ. Βενιζέλου
• κατασκευή σύνδεσης οδού Εθν. Ανεξαρτησίας (ρ. Ρεμπελιά) με την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων
• κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στον κόμβο με την οδό Εθν. Ανεξαρτησίας (κόμβος Σταδίου) επέκταση πεζοδρομήσεων και διαπλατύνσεων πεζοδρομίων και μετατροπή σε οδούς «ήπιας κυκλοφορία».

Θέματα που ενδιαφέρουν

5 Σχόλια

 1. Χρήστος Καρακίτσος

  Στο ΚΤΕΛ που έχουν σκοτωθεί άνθρωποι ο δήμος δεν προβλέπει ρύθμιση;

 2. στοχαστής

  ο δρόμος μπροστα από το ΤΕΛ ανήκει στην αρμοδιότητα της 3ης ΔΕΣΕ Πατρών χαρακτηρισμένη ως εθνική οδός

 3. χριστος κ

  απαραιτητοι – επισης – ειναι κ αλλοι δυο κυκλικοι κομβοι.

  Ενας , στα φαναρια στον αγιο δημητριο ( εδω υπαρχει μεγαλη κινηση )

  Κ ενας, στο ΚΤΕΛ ( εδω εχουμε πολλα τροχαια )

  ——————————– Η μελετη βρισκεται στη σωστη κατευθηνση.
  Σωστα προβλεπει κανενα αυτοκινητο -ακτινικα- στη πλατεια.

  Δυστυχως, δεν προβλεπει διαδρομη- λωριδα- για τα χιλιαδες ποδηλατα ,που- επιτελους- αρχισαν να κυκλοφορουν κ στη πολη μας….

 4. Βαγγέλης Σ.

  Αν αρπαξει φωτια κανενα διαμερισμα στις παμπαλαιες πολυκατοικιες περιξ της πλατειας (στα οποια ως επι το πλειστον κατοικουν ηλικιωμενοι) θα πανε τα χιλιαδες ποδηλατα να τη σβησουν, γιατι θα πρεπει να παραμερισουν πρωτα τα τραπεζοκαθισματα για να χωρεσει το πυροσβεστικο….

 5. χριστος κ

  Τι σχεση εχουν τα ποδηλατα ? Η πυροσβεστικη μπορει να περασει κ σε πεζοδρομο κ σε ζωνη για ποδηλατα κ οπου χρειαστει για να επεμβει-ενοειται.
  Σε δεκαδες πολεις κ εν ελλαδι πως επεμβαινουν Βαγγελη ?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.