Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021

ΟΠΕΚΕΠΕ: μόνο για τη Λεπενού οι διαμαρτυρίες για την κατανομή των βοσκοτόπων

ΟΠΕΚΕΠΕ:  μόνο για τη Λεπενού οι διαμαρτυρίες για την κατανομή των βοσκοτόπων

Η διανομή των βοσκοτόπων αποτέλεσε εστία αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ σε επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. Αραχωβίτη, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Γραμματέα ΥπΑΑΤ Νικ. Αντώνογλου και στον Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Αθαν. Καπρέλη, ζητά να διορθωθούν τα λάθη και να αποκατασταθούν κατάφορες αδικίες σε βάρος των κτηνοτρόφων. Ο συνεταιριστικός φορέας επικαλείται συνεχιζόμενες οχλήσεις και διαμαρτυρίες από συνεταιρισμούς μέλη της και κάνει λόγο για   αδυναμία συνεννόησης-επίλυσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ «του τεράστιου προβλήματος που έχει προκύψει με την κατανομή των βοσκοτόπων»

Στην επιστολή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ  απάντησε ο  ΟΠΕΚΕΠΕ που χαρακτηρίζει αναληθή και αστήρικτα  όσα καταγγέλλονται . Σημειώνει μάλιστα πως ο  Οργανισμός δεν έχει λάβει  οποιαδήποτε διαμαρτυρία εκτός της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, για τη γνωστή υπόθεση της Λεπενούς, όπου διενεργήθηκε έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ευρύτερη περιοχή, στην κοινότητα Λεπενούς, όπου κατόπιν καταγγελίας (υπόθεση που έχει παραπεμφθεί ήδη στη Δικαιοσύνη) και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί δήλωναν το 2016 ζώα (βοοειδή), τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους. «Ενδεχομένως τα εν λόγω ζώα, ενώ χρησιμοποιηθήκαν για τον υπολογισμό κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων το 2015, τώρα αυτό πιθανόν να τους δημιουργεί ανάλογες μειώσεις στην κατανομή των βοσκοτόπων», σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την υπ΄αριθ. 168/12-10-2018 επιστολή της «ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ»

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν την παραπάνω επιστολή, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη και κοινοποιήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλουμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους κτηνοτρόφους της χώρας για θέματα που αφορούν στη διανομή των βοσκοτόπων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συναλλάσσεται με χιλιάδες πολίτες και δέχεται καθημερινά, γραπτά ή προφορικά, διάφορα ερωτήματα, προτάσεις, επιστολές, παρατηρήσεις, καταγγελίες κλπ. από φορείς και μεμονωμένους παραγωγούς. Ο Οργανισμός κατά την πάγια τακτική του δε δημοσιοποιεί τις απαντήσεις του για τις παραπάνω περιπτώσεις, παρά μόνο όπου κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να προστατευθεί το κύρος και η αξιοπιστία του, καθώς και για να ενημερωθούν οι Έλληνες παραγωγοί.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγυάται την απόλυτη διαφάνεια και εργάζεται πάντοτε με γνώμονα το δίκαιο των γεωργών και των κτηνοτρόφων στη βάση του ισχύοντος Κανονιστικού και Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο και είμαστε ανοικτοί, όπως έχουμε αποδείξει έμπρακτα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σε κάθε πρόταση που θα συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών και στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν. Η συγκεκριμένη όμως επιστολή της «ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ» χρήζει απαντήσης, διότι όπως και οι προηγούμενες που έχουμε λάβει κατά καιρούς δημιουργούν εντυπώσεις εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με αναληθές και αστήρικτο περιεχόμενο.

Η αναφορά στην επιστολή για συνεχιζόμενες οχλήσεις και διαμαρτυρίες εκ μέρους των συνεταιρισμών – μελών της είναι αναληθής, καθόσον δεν έχουμε λάβει ούτε γραπτά ούτε προφορικά οποιαδήποτε διαμαρτυρία εκτός της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, για τη γνωστή υπόθεση της Λεπενούς, όπου διενεργήθηκε έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ευρύτερη περιοχή, στην κοινότητα Λεπενούς, όπου κατόπιν καταγγελίας (υπόθεση που έχει παραπεμφθεί ήδη στη Δικαιοσύνη) και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί δήλωναν το 2016 ζώα (βοοειδή), τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους.

Ενδεχομένως τα εν λόγω ζώα, ενώ χρησιμοποιηθήκαν για τον υπολογισμό κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων το 2015, τώρα αυτό πιθανόν να τους δημιουργεί ανάλογες μειώσεις στην κατανομή των βοσκοτόπων. Επίσης δεν είναι δυνατόν να αποκαλούνται ως «πρόχειρες» και «λύσεις στο πόδι», λύσεις οι οποίες τεκμηριώνονται πλήρως και αναγνωρίζονται ως ορθές και ενδεδειγμένες από το σύνολο των θεσμικών ελεγκτών του Οργανισμού, Ευρωπαϊκών και Εθνικών, καθώς και από το σύνολο των παραγωγών της χώρας.

Δεν κατανοούμε επίσης όσα αναφέρονται στον επίλογο της επιστολής με τις «άσχετες αναφορές» περί «ειδικών» και «τεχνικών λύσεων» περί «ευφυών συστημάτων στην αγροτιά», τα οποία πιθανόν να αφορούν επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς, όμως δεν αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην εν λόγω επιστολή που αφορούν στον τρόπο κατανομής των δημοσίων βοσκοτόπων, καθώς και τα παραδείγματα που αναφέρονται, παρατίθενται, ανά σημείο, με αντικειμενικότητα, τα πραγματικά γεγονότα, προκειμένου να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για την κατανομή βοσκοτόπων για το έτος αιτήσεων 2018. Σημείο 1: Λανθασμένος υπολογισμός των ΜΜΖ το 2015, εις βάρος των κτηνοτρόφων Με τις υπ΄αριθ. 873/55993/20-5-2015 ΚΥΑ και 915/69142/15-05-2018 και 1332/92570/23-08-2016 ΥΑ, καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία κατανομής στους κτηνοτρόφους της χώρας επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι, για την κατανομή βοσκοτόπων είναι:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ), εκτρέφει άνω των τριών (3) Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) αιγών, προβάτων ή βοοειδών κάθε είδους και φυλής και υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης,

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει ζώα, των οποίων η εκμετάλλευση εντάσσεται σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.

Στο άρθρο 4, της εν λόγω ΥΑ, ορίζεται η αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου, με τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ

β) Μία (1) αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ

γ) Ένα (1) βοοειδές κάτω των 6 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,20 ΜΜΖ

δ) Ένα (1) βοοειδές από 6 έως 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,6 ΜΜΖ

ε) Ένα (1) βοοειδές άνω των 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 1,0 ΜΜΖ

στ) Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΜΖ ζ) Ένας (1) κάπρος ή ένα (1) παράγωγο χοιρίδιο = 0,3 ΜΜΖ η) Ένας (1) ιπποειδές ηλικίας άνω των 6 μηνών = 1,0 ΜΜΖ Οι κατηγορίες στ),

ζ) και η) αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.

Σύμφωνα με το άρθ. 5 παρ. 12 της υπ’άριθμ. 873/55993/20-05-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες γαίες ή μισθωμένη έκταση, κατανέμεται έκταση μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ, όπως προκύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 και την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά περίπτωση”. Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι ο υπολογισμός των ΜΜΖ για τα χοιρινά προβλέπεται και είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πράγματι όμως, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη ο παραγωγικός βοσκότοπος, για τον οποίο ο κτηνοτρόφος πρέπει να πληρεί μια πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Αν συγκριθεί αυτή η πυκνότητα βόσκησης με τους συντελεστές κατανομής ανά χωρική ενότητα (σε κάθε ΧΕ>=1), προκύπτει ότι ο παραγωγός απολαμβάνει προνόμια ως προς την ενεργοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν αδικείται.

Επισημαίνεται ότι στο σύνολο της χώρας ο υπολογισμός και η προσμέτρηση των χοιρινών εφαρμόστηκε σε 35 παραγωγούς λόγω της ένταξης τους στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, εκ των οποίων οι 23 δραστηριοποιούνταν στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Οι περιπτώσεις των εν λόγω παραγωγών θα επανεξεταστούν πριν την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου και εφόσον απαιτηθεί, θα τους δοθεί ο ανάλογος βοσκότοπος. Σημείο 2: Αυθαίρετη και εκδικητική λογική της κατανομής σε περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί η μείωση, δηλαδή ένας κτηνοτρόφος έχει δύο συνεχόμενα έτη μείωση άνω του 30% Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως. Πρώτο έτος εφαρμογής της διάταξης ήταν το έτος αιτήσεων 2017, δεδομένου ότι η εφαρμογή της ΚΥΑ έγινε στην κατανομή βοσκοτόπων για το έτος αιτήσεων 2015.

Με το υπ΄αριθ. 960/64412/14-6-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωϊκής Παραγωγής & Κτηνιατρικής δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης. Κατά τη διαδικασία κατανομής των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων η αναλογική μείωση προέκυψε με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης των ΜΜΖ του δεύτερου έτους στην έκταση του βοσκοτόπου που αντιστοιχούσε στο ζωικό κεφάλαιο του δεύτερου έτους αφαιρούμενης της έκτασης χρήσης ιδιόκτητων βοσκοτόπων. Η αναλογική μείωση κατανομής εκτάσεων βοσκοτόπων για το έτος αιτήσεων 2017 εφαρμόστηκε σε 1.783 κτηνοτρόφους από τους 83.483 κτηνοτρόφους που τους κατανεμήθηκαν επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων και όχι, όπως αναληθώς αναφέρεται στην επιστολή, ότι δεν έγιναν μειώσεις στην κατανομή βοσκοτόπων το 2017.

Ωστόσο επισημαίνεται, ότι το 2017 από την αναλογική μείωση εξαιρέθηκαν οι κτηνοτρόφοι και περιοχές που επλήγησαν από την οζώδη δερματίτιδα. Αντίστοιχα για το έτος αιτήσεων 2018 η αναλογική μείωση εφαρμόστηκε σε 3.010 κτηνοτρόφους από τους 84.401 κτηνοτρόφους που τους κατανεμήθηκαν επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων. Από τους παραγωγούς που εφαρμόστηκε η αναλογική μείωση για το έτος 2017 σημειώνεται ότι οι 313 είχαν ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για το 2018 οι 522. Επισημαίνεται ότι το έτος 2015, για να υπολογιστεί ο συντελεστής κατανομής σύμφωνα με την ΥΑ, λήφθηκαν υπόψη το σύνολο των επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων της Ελλάδας και των ιδιωτικών, διαιρέθηκε η έκταση με τον αριθμό των ΜΜΖ και βγήκε ο συντελεστής κατανομής για το σύνολο της χώρας, αλλά και επιμέρους ανά χωρική ενότητα. Κατόπιν η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση τις υπολογισθείσες ανάγκες σε επιλέξιμο βοσκότοπο, αφού αφαιρέθηκαν οι ιδιωτικοί βοσκότοποι που δήλωνε ο παραγωγός (καθόσον είχαν ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό του συντελεστή κατανομής) και εφόσον, σύμφωνα με το συντελεστή κατανομής, έπρεπε ο κτηνοτρόφος να πάρει επιλέξιμο δημόσιο βοσκότοπο, του κατανεμόταν ο απαιτούμενος με βάση τις ΜΜΖ που δήλωνε. Αυτό ακριβώς έγινε και για το 2018. Συγκεκριμένα, η αναλογική μείωση στην κατανομή του δημόσιου βοσκότοπου έγινε, αφού αφαιρέθηκαν πρώτα από τα βοσκοτοπικά του δικαιώματα ΠΕ1 οι εκτάσεις των δηλούμενων ιδιωτικών βοσκοτόπων, δηλαδή έγινε μόνο στην επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου που δεν κάλυπτε με ιδιωτικό, σύμφωνα με τις δηλωθείσες ΜΜΖ.

Ως προς το παράδειγμα οι ορθοί υπολογισμοί που λαμβάνουν χώρα είναι:

Έστω ένας κτηνοτρόφος είχε το 2015 10 ΜΜΖ από Αιγοπρόβατα και του είχε κατανεμηθεί βοσκότοπος 10 εκτάρια. Δήλωσε το 2017 6 ΜΜΖ, δηλαδή μείωση 40%, όμως σωστά δεν υπολογίζεται μείωση, διότι μετράμε ένα έτος. Δήλωσε το 2018, 6 ΜΜΖ, δηλαδή μείωση 40%, άρα πρέπει να υπολογιστεί αναλογική μείωση της κατανομής σε σχέση με το 2015. Ο κτηνοτρόφος, γνωρίζοντας τη μείωση, για την αποφυγή της απώλειας της επιδότησής του μισθώνει 4 εκτάρια με βοσκότοπο ή ελαιοτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα σε ΠΕ1, δηλαδή σε βοσκοτοπική ενότητα και καλύπτει την διαφορά, για να μην υποστεί απώλεια.

Έτσι, η κατανομή υπολογίζει 10 εκτάρια (αρχική κατανομή) – 4 εκτάρια (μισθωμένη γη σε ΠΕ1) = 6 εκτάρια απαιτούμενη κατανομή. Αναλογική μείωση : 6 εκτάρια * 0,40 (λόγω 40% μείωσης ΜΜΖ) = 2,4 εκτάρια η μείωση και τελική κατανομή 6 εκτάρια – 2,4 εκτάρια = 3,6 εκτάρια, δηλαδή από το σύνολο των 10 εκταρίων θα ενεργοποιηθούν 4 εκτάρια + 3,6 εκτάρια = 7,6 εκτάρια, και όχι 1,2 εκτάρια, όπως αναφέρεται στην επιστολή.

Επισημαίνεται ότι από το 2015 έως σήμερα πάντα συνυπολογιζόταν η δήλωση ιδιόκτητης έκτασης σε ΠΕ1 (είτε ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη), προκειμένου να προκύψει η απαιτούμενη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων στο σύνολο της χώρας. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφής η πλήρης εφαρμογή των εθνικών διατάξεων με τέτοιο τρόπο που το τελικό αποτέλεσμα να είναι προς όφελος των κτηνοτρόφων και να διασφαλίζεται η ισονομία και ίση μεταχείριση στο σύνολο της χώρας. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων δεν λύνονται με την κατανομή επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων με οποιαδήποτε μεθοδολογία, αλλά με την καταγραφή του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας και με τη βοήθεια των ίδιων των κτηνοτρόφων.

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.