Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, 2020

Πέντε δίμηνες προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ.Αγρινίου

Πέντε δίμηνες προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ.Αγρινίου

O δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών ατόμων ειδικότητας Δ.Ε.και δυο ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Εσωτερικών χώρων.

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στις δομές και δράσεις των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Ομώνυμος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από οκτώ (8) Μαρτίου έως και δέκα οκτώ (18) Μαρτίου, στην ΚΕΔΑ, Γραφείο Τηλέφωνο επικοινωνίας 26413 60613 και 26413 60615, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

www.aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.