Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2020

Ποιά θέματα θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την προσεχή Δευτέρα

Την προσεχή Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 στις 19:00μ.μ., θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.
Η συνεδρίαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνει θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση απογραφής περιουσίας – Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 Δήμου Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 146/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).

3. Μίσθωση κάδων για συγκέντρωση μπαζών, κ.λπ.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαμπαλίκης).

4. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Επεμβάσεις Ενεργειακής αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) “Μιχάλης Κούσης” Δήμου Αγρινίου»με Κωδικό ΟΠΣ: 5029316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

5. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037514 και προϋπολογισμό 170.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

6. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ BAA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035490 και προϋπολογισμό 50.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

7. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS BAA Δήμου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037851 και προϋπολογισμό 30.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

8. Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης: «Διεξαγωγή 12ου Ημιμαραθωνίου δρόμου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ”».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

9. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης για την «προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

10. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υποέργο 2: Υπνωτήριο και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 144/2019 σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Στεγανοποίηση ταρατσών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).
12. Γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους δόμησης για την κτηνοτροφική εγκατάσταση: Κωνσταντίνος και Αντώνιος Στεργίου «Χοιροτροφεία Ξηρομέρου Α.Ε.».(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

13. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γρίβας).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.