Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

Ποιες κυρίες συμμετέχουν στην Επιτροπή Ισότητας του δήμου Αγρινίου

Ποιες κυρίες συμμετέχουν στην Επιτροπή Ισότητας του δήμου Αγρινίου

Τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του δήμου Αγρινίου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στην προχθεσινή συνεδρίαση του.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αντιδημάρχου Μαρίας Παπαγεωργίου η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων αποτελεί βασικό φορέα πολιτικής και παροχής υπηρεσιών, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και αποτελεί τη βαθμίδα διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και ως εκ τούτου αποτελεί κατάλληλο πεδίο δυνατό πεδίο, για την καταπολέμηση της διαιώνισης και της αναπαραγωγής ανισοτήτων και την προώθηση μια πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Αγρινίου υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων, στις Τοπικές Κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές της και σε συνεργασία με όλο το φάσμα των τοπικών φορέων και των γυναικείων οργανώσεων, προτάθηκε η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αγρινίου η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη τα οποία προτάθηκαν από την αντιδήμαρχο και έγιναν αποδεκτά στην ψηφοφορία:

1. Μαρία Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Επιτροπής – Αντιδήμαρχος
2. Χριστίνα Σταρακά, Δημοτική Σύμβουλος
3. Ευαγγελία Κραβαρίτη, Δημοτική Σύμβουλος
4. Βασιλική Καραγκούνη, Δημοτική Σύμβουλος
5. Αμαλία Γιαννακά, Δημοτική Σύμβουλος
6. Ελισάβετ Πολονύφη, Δημότισσα
7. Ειρήνη Βλαχοπούλου, Δημότισσα
8. Βασιλική Παπαχρήστου, Δημότισσα
9. Δήμητρα Ρουμελιώτη, Δημότισσα

Η Επιτροπή Ισότητας θα αναλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων όπως:
α. Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς.
β. Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
γ. Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο.
δ. Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
ε. Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
στ. Τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
ζ. Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Θα επιδιώκει επίσης μόνιμη και στενή συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους Ο.Τ.Α. του Νομού, τις Τοπικές Συνδικαλιστικές και Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2023 (λήξη θητείας δημοτικής περιόδου).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.