Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021

Προκήρυξη για διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων: Μέσα το Μεσολόγγι, έξω (πάλι) το Αγρίνιο

Προκήρυξη για  διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων: Μέσα το Μεσολόγγι, έξω (πάλι) το Αγρίνιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Μεταξύ αυτών και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου-καθώς λήγει η θητεία του Π.Παπαδόπουλου στις 9/4/2020 – ενώ δεν περιλαμβάνεται και σε αυτή τη συγκυρία το Νοσοκομείο Αγρινίου καθώς η θητεία του Ανδρέα Τσώλη λήγει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Είναι προφανές πως το επόμενο διάστημα θα φουντώσει η ονοματολογία και το παρασκήνιο για τη θέση την οποία φέρονται-όπως και του Αγρινίου- να διεκδικούν αρκετά άτομα μεταξύ των οποίων και αποτυχόντες στις τελευταίες εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ζητούμενο ωστόσο είναι η επιλογή να γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι με γνώμονα τις …κομματικές διευθετήσεις.

Σύμφωνα με την προκήρυξηπάντως , απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει ο κάθε υποψήφιος είναι τα εξής:
α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή CD ή USB stick).
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) i) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α΄/2007) και στο άρθρο 69 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019), ii) περί μη ύπαρξης ασυμβίβαστου σύμφωνα με το αρ. 70 του ν. 4622/2019, iii) ότι δεν κατέχει θέση στο Δημόσιο ή εάν κατέχει ποια θέση ακριβώς και iv) ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και έχει δηλώσει είναι ακριβή και αληθή και ότι είναι κάτοχος των πτυχίων που αναφέρονται σε αυτό.
δ. Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών ( πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.α.) τα οποία αναφέρονται στο βιογραφικό. Σε περίπτωση που τα πτυχία, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα διδακτορικά αποκτήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των ξενόγλωσσων, οι μεταφράσεις αυτών, καθώς και οι αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ.
Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α΄/2013).
Η παραπάνω διάταξη διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου Νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες κενές θέσεις στην εν λόγω προκήρυξη.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.).

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν. Στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Θέματα που ενδιαφέρουν

2 Σχόλια

  1. Ανώνυμος

    Εκτος απο τις γνωσεις,θα πρεπει να γινει ελενχος και του ηθους των υποψηφιων.μη μας βαλουν καμια ανδροχωριστρα η κανεναν που δεν κανει για τη θεση.α, και οι γνωσεις αυτων να εχουν μια συναφια με το αντικειμενο..οικονομολογος,γιατρος,διοικηση και οικονομια,δικηγορος,φαρμακοποιος,κτλ και οχι κατι ασχετο με τη διοικηση η το νοσοκομειο.

  2. Ανώνυμος

    ΠΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕ ?????? ΑΦΟΥ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΣΑΣ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ !!!! CHRISTOS

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.