Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου

7-122Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας  του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου 

Το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου προσκαλούμε υποψηφίους – απόφοιτους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας, στις ακόλουθες ειδικότητες :

 • Βοηθός Νοσηλευτή,
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)   κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και

β)  βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης  και

γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις παραπάνω ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ. Αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 14:00 έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 • Ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας (mail@2epal-agrin.ait.sch.gr)
 • Με FAX στο τηλέφωνο του σχολείου (26410 49642)
 • Αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του σχολείου μας (Εθνικού Σταδίου 3, 30100 Αγρίνιο)

Συνοδευτικά έντυπα – Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Α) Φωτοαντίγραφα των:

 1. Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. Αποδεικτικού ΑΦΜ

Β)  Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://2epal-agrin.ait.sch.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 έως τις 12:00π.μ..

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η  υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού ) έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://2epal-agrin.ait.sch.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Παρασκευή  13 Οκτωβρίου 2017.

 

 

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.