Παρασκευή, 23 Απριλίου, 2021

Πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ στο νοσοκομειο Αγρινίου

Πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ στο νοσοκομειο Αγρινίου

Με απόφαση του διοικητή της 6ης ΥΠΕ ,που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, εγκρίθηκε η πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας ΩΡΛ για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του νοσοκομείο Αγρινίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι   24 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Στη σχετική απόφαση ακόμη αναφέρεται:

“Ο ιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και της καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄.

Σε εκτέλεση της παρούσας θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον αναφερόμενο ιατρό και το ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, φωτοαντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας.

Ο ιατρός εντός επτά ημερολογιακών ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης, οφείλει να παρουσιασθεί στο ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για ανάληψη υπηρεσίας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.