Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, 2020

Η πρόταση του δήμου Αγρινίου για τους Ρομά στα Αϊ Βασιλιώτικα

Η πρόταση του δήμου Αγρινίου για τους Ρομά στα Αϊ Βασιλιώτικα

????????????????????????????????????

Προτάσεις έχουν κληθεί να καταθέσουν οι δήμοι ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Στόχοι είναι η εξάλειψη των ακραίων υποβαθμισμένων καταυλισμών, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η θεμελίωση των βάσεων για την επίτευξη της σταδιακής και πλήρους κοινωνικής ένταξης με έμφαση στους νέους και στα παιδιά, η ανάδειξη καινοτόμων πιλοτικών παρεμβάσεων που θα λειτουργήσουν ως πρότυπο.
Οι προτάσεις των δήμων κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΔΕ και εν συνεχεία προς έγκριση στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για να καταρτίσει την πρόταση του ο δήμος Αγρινίου έλαβε υπόψιν τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη διαβίωση σήμερα των περίπου 1.424 Ρομά σε 17 περιοχές-οικισμούς στον διευρυμένο Δήμο . Ωστόσο επικεντρώθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στα Άϊ Βασιλιώτικα.

Προκάτ κατοικίες και ανάπλαση 
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αγρινίου (Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημοσίας Υγείας) προτείνει την υλοποίηση δράσεων στην περιοχή Αϊ Βασιλιώτικα. Η εν λόγω περιοχή είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και εμφανίζει σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών.
Μεταξύ των δράσεων είναι η εγκατάσταση τυποποιημένων κατοικιών σε συγκεκριμένο χώρο και παράλληλα η διαμόρφωση οδών και κοινόχρηστων χώρων και η διαμόρφωση – διάνοιξη οδών σχεδίου πόλεως.
Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται νότιο δυτικά της πόλης του Αγρινίου και κατάντη της εθνικής οδού Αγρινίου – Αντιρρίου .Γειτνιάζει με την νότια περιοχή της πόλης του Αγρινίου που προτάθηκε για ανάπλαση μέσω της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του Δήμου Αγρινίου .
Ο δήμος Αγρινίου υπογραμμίζει την ανάγκη για την κατασκευή τουλάχιστον 20 κατοικιών. Η εγκατάσταση θα γίνει σε οικόπεδα που διαθέτει στην περιοχή ο Δήμος Αγρινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα καθορισθούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Εναλλακτικά τυποποιημένες κατοικίες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και σε ιδιοκτησίες Ρομά στις οποίες σήμερα οι ιδιοκτήτες διαμένουν σε παραπήγματα εντός αυτών.
Το συνολικό μήκος των οδών που προτείνονται για διαμόρφωση είναι 1,5 Km και των πεζοδρόμων 1.300 μ. Οι οδοί αυτοί θα συνδέουν τα οικόπεδα που προτείνονται για εγκατάσταση τυποποιημένων κατοικιών με τους προτεινόμενους προς διαμόρφωση κοινόχρηστους χώρους, αλλά θα εξασφαλίσουν πρόσβαση και στις υφιστάμενες κατοικίες Ρομά. Επιπλέον καθώς σήμερα οι οδοί δεν είναι πλήρως διανοιγμένες και δεν υπάρχουν πεζοδρόμια θα εξασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση πεζών και οχημάτων . Στις οδούς αυτές Θα κατασκευαστούν όλα τα βασικά δίκτυα υποδομών (αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης), πεζοδρόμια , σήμανση οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Στους κοινόχρηστους χώρους κύρια επέμβαση θα είναι η δημιουργία χώρων πρασίνου με φύτευση δένδρων και χαμηλής βλάστησης, κατασκευή διαδρόμων περιπάτου, τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. 706 προτείνεται η κατασκευή αθλοπαιδιών.
Επισημαίνεται πως υπάρχει ωριμότητα συνθηκών για παρεμβάσεις καθώς ως περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης του Δήμου Αγρίνιου δεν υπάρχουν πολεοδομικά προβλήματα για τη διαμόρφωση ή διάνοιξη οδών και κοινόχρηστων χώρων. Επίσης στην εν λόγω περιοχή ο Δήμος Αγρινίου έχει στην ιδιοκτησία του τέσσερα οικόπεδα στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν τυποποιημένες κατοικίες. Οι μελέτες των έργων παρέμβασης συντάσσονται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου και απαιτούν μικρό χρόνο ωρίμανσης.
Ο πληθυσμός Ρομά συμφωνεί για παρεμβάσεις και μετεγκατάστασή του από τα παραπήγματα σε τυποποιημένες κατοικίες σύμφωνα με την από 10/2/2017 βεβαίωση του συλλόγου Αθιγγάνων Αγρινίου. Επιπρόσθετα ο σύλλογος τους με αίτημα του ζητά και την παραχώρηση ενός τυποποιημένου κτιρίου για στέγαση των γραφείων του στην περιοχή παρέμβασης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
Οι επεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες καθώς θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους κατοίκους της περιοχής με την ολοκλήρωση των υποδομών αποχέτευσης, την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη δημιουργία οργανωμένων κοινόχρηστων χώρων.
Ο δήμος Αγρινίου εκτιμά πως οι κοινωνικές διακρίσεις απέναντι στους Ρομά προκύπτουν λόγω της διαφορετικότητας αυτής της ομάδας και του γενικότερου τρόπου ζωής τους. Ο κοινωνικός τους αποκλεισμός ξεκινά από τον αναλφαβητισμό τους, ως αποτέλεσμα της μη φοίτησής τους στο σχολείο. Η οικονομική τους κατάσταση συμβάλλει στις κοινωνικές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό.

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
Ειδικότερα, στα Αϊ Βασιλιώτικα διαμένουν 230 άτομα Ρομά. Τα περισσότερα νοικοκυριά στην περιοχή εντάσσονται στην κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων, ενώ περίπου 20 οικογένειες αγγίζουν τα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης και διαμένουν σε παραπήγματα.
Στεγάζονται σε σπίτια, σε λυόμενους οικίσκους και σε παραπήγματα. Μεγάλο ποσοστό των καταλυμάτων δεν είναι συνδεδεμένα με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, Εκτός από ιδιόκτητα οικόπεδα υπάρχουν και καταπατημένες εκτάσεις όπου έχουν στηθεί τα παραπήγματα. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε από τους ίδιους τους Ρομά ως τόπος εγκατάστασης.
Το 80% του πληθυσμού διαθέτει κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ενώ οι περισσότεροι ασχολούνται με το εμπόριο (παλιοσίδερα, ανακυκλώσιμα υλικά), ως μουσικοί και ένα μικρό ποσοστό ως έμποροι στις λαϊκές αγορές και ως εποχικό προσωπικό σε θέσεις ΥΕ. Ορισμένες γυναίκες απασχολούνται με τις οικογένειές τους στο εμπόριο παλιοσίδερων και ανακυκλώσιμων υλικών και ένα ελάχιστο ποσοστό απασχολείται περιστασιακά ως εποχικό προσωπικό σε θέσεις ΥΕ.
Το 80% των ενηλίκων Ρομά δεν έχει ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ένα ελάχιστο ποσοστό παρακολουθεί προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και ΣΔΕ.
Το 80% των παιδιών του οικισμού είναι εγγεγραμμένα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο. Πολλά όμως από αυτά τα παιδιά (περίπου το 50%) το εγκαταλείπουν στις πρώτες τάξεις, χωρίς να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις. Ένα ποσοστό 30% των παιδιών που ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζουν στην Δευτεροβάθμια (Τα κορίτσια σπανίως εγγράφονται στο Γυμνάσιο)

Παιδεία και άρση αποκλεισμού
Με βάσει τα ανωτέρω στοιχεία προτείνεται και η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην προστασία της υγείας του πληθυσμού, στην επιμόρφωση ,στην άρση του αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ενισχυτική διδασκαλία μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , η πρόσληψη ενός δασκάλου και δύο καθηγητών Φιλολογίας και μαθηματικών, οι οποίοι θα βοηθούν του μαθητές του καταυλισμού στην προετοιμασία των μαθημάτων τους. Τα μαθήματα προτείνεται να γίνονται στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου που βρίσκεται στην περιοχή.
Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες εκτός σχολείου . Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την μουσική κατάρτιση των μαθητών με σκοπό τη διατήρηση της μουσικής τους παράδοσης την παρότρυνση των παιδιών για ενασχόληση με αθλήματα που μπορούν να διεξαχθούν σε ανοικτούς χώρους (π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση κ.λ.π) και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές ομάδες.
Θα απαιτηθεί η πρόσληψη ενός καθηγητή μουσικής και ενός γυμναστή.
Προτείνεται εξάλλου η ενίσχυση του συλλόγου Αθιγγάνων Αγρινίου με έναν διαμεσολαβητή.

Ο προϋπολογισμός
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της πρότασης η εγκατάσταση 20 τυποποιημένων κατοικιών θα υπολογιστεί από το Υπουργείο. Η διαμόρφωση οδών εκτιμάται στο ποσό των 2.200.000 ευρώ και η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 600.000
Η ενισχυτική διδασκαλία μαθητών προϋπολογίζεται σε 50.000 ανά έτος , η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες εκτός σχολείου σε 35.000 ανά έτος. Η πρόσληψη διαμεσολαβητή σε 15.000.
Οι μελέτες των έργων παρέμβασης συντάσσονται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου και απαιτούν χρόνο ωρίμανσης 2 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων). Η εγκατάσταση των τυποποιημένων κατοικιών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου. Η πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση των δράσεων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αμέσως μετά την έγκρισή τους.

unnamed

Θέματα που ενδιαφέρουν

7 Σχόλια

 1. Λ.Κ.

  Κύριε Δήμαρχε,
  αν πραγματικά επιδιώκετε την κοινωνική ένταξη των ρομά, να μεριμνήσετε για την παιδεία των παιδιών τους, που αντί να φοιτούν στα σχολεία, ζητιανεύουν με τους γονείς τους έξω από τα σούπερ μάρκετ. Τα επιδόματα να δίνονται μόνο σε στους γονείς που θα προσκομίζουν βεβαιώσεις από τους Διευθυντές των σχολείων ότι παρακολούθησαν ανελλιπώς τα μαθήματα του σχολείου. Όσες κοινωνικές δομές και να κάνετε, όσες κατοικίες και να παραχωρήσετε, ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ είναι η παιδεία.

 2. Γιαννης

  Τον αραπη κι αν τον πλενεις το σαπουνι σου χαλας. Τα ιδια Παντελακη μου τα ιδια Παντελη μου και αλλες λοιπες παροιμιες. Αν δεν αλλαξει η παιδεια των “Ρομα” (μην φαμε και λογοκρισια) και βασιλεια να φτιαξουμε παλι σε τσαντιρια θα μενουν και οι κλοπες κλοπες.

 3. Σωτήρης

  Γιατί επιμένετε σε κάτι το οποίο ουδέποτε πρόκειται να διορθωθεί.Η κουλτούρα τους δεν δέχεται καμμία επιρροή απο κανένα ,όσα χρονια και αν περάσουν αυτοί θα παραμείνουν ίδιοι.ασχοληθειτε με αλλά θέματα που θα έχουν αποτέλεσμα.

 4. ΓΙΑΝΝΗΣ

  Μακραν ο χειροτετος δημαρχος που εχει περασει απο το Αγρινιο .. ο κοσμος που εχει πραγματικα αναγγη ειναι ανεργος και δεν εχει ρευμα στο σπιτι του και συναμα να πληρωνει φορους στο κρατος και εσεις να δινετε τα παντα στα ρομα απο τα οποια υποφερει καθημερινα ολη η κοινωνια !

 5. Τζον

  Φροντίστε να μην τους δώσετε μεταλικές κατασκευές και ηλεκτρικό γιατι σε ένα βράδυ θα χαθούν όλα.

 6. geo

  χαλατε χρονο και χρημα σε κατι που ποτε δε μπορει να λυθει…. Παλια δεν ειχε δωσει ο Σωκος σπιτια και τα πουλουσαν; ασχοληθείτε με τιποτα αλλο…

 7. Μαρτιν Λουθερ Κινγκ

  Η λύση του Δήμου είναι εσφαλμένη. Η κατασκευή νέων “παραπηγμάτων” θα δημιουργήσει “φαβέλες” και θα οδηγήσει στην περαιτέρω περιθωριοποίηση και παραβατικότητα των Ρομά…

  Η λύση είναι μονόδρομος: ΔΙΑΛΥΣΗ όλων των καταυλισμών (να μην θιχτούν νόμιμες ιδιοκτησίες ρομά όμως) και αφομοίωσή τους με υπόλοιπη κοινωνία. Όσο μένουν σκόπιμα απο την πολιτεία στο περιθώριο, πάντα θα αντιμετωπίζουν την κοινωνία ως “ξένοι”…
  Η χωρική αποξένωση είναι αντιανθρωπιστική κοινωνική πράξη της Πολιτείας και του Δήμου που μακροπρόθεσμα γεννά διακρίσεις. Η αφομοίωσή των Ρομά στην κοινωνία, μέσω της διάλυσης της “φαβέλας” σε καμία περίπτωση δεν θίγει την διαφορετικότητα, τα ήθη και τα έθιμα των Ρομά, αλλά αντίθετα, θα συμβάλλει στην ομαλότερη κοινωνική αποδοχή τους. Μόνο όταν θα νιώθουν ότι είναι τμήμα της κοινωνίας, θα τη σέβονται περισσότερο. Όσο υπάρχουν τοίχοι, φαβέλες, διαχωρισμοί πάντα θα υπάρχει αδικία, φτώχεια και ρατσισμός εις βάρος τους.

  Αστυνόμευση και καταστολή της ΕΠΑΙΤΙΑΣ Π Α Ν Τ Ο Υ σε σούπερ μάρκετ, φανάρια κλπ, όχι με βία, αλλά με επιβολή νόμιμων ποινών. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τόσο καιρό μικρά παιδιά να ζητιανεύουν και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα. Δεν είναι δυνατό να ανεχόμαστε “γονείς” να ρίχνουν γυμνά στα πεζοδρόμια ανήλικα, ακόμη και νεογέννητα παιδιά, με σκοπό να συγκινήσουν και να “εισπράξουν”. Όσο οι καταστάσεις αυτές συντηρούνται, όσο εσύ δίνεις κάθε φορά κι από 1 ευρώ στο φανάρι, στο πεζοδρόμιο, έξω από το σούπερ μάρκετ, γίνεσαι ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ κι αυτοί θα έχουν το “έννομο συμφέρον” να επαναλάβουν τις πράξεις τους. Είναι επιτακτική η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε αυτή. Ο Δήμος και η Αστυνομία οφείλουν να επέμβουν.

  Η Παιδεία από μόνη της δεν αρκεί, εάν δεν εκλείψουν οι ανωτέρω πηγές διακρίσεων.

  Το πρόβλημα των Ρομά αποτελεί ίσως την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που υφίσταται γύρω μας, κοντά μας και μας χτυπάει την πόρτα. Μην αφήσετε τον Ρατσισμό, τη Βία και το Μίσος να σας παρασύρουν. Ο Δήμος Αγρινίου έχει το κλειδί να ανοίξει τις “πόρτες” της τοπικής κοινωνίας και να “αγκαλιάσει” τους συνανθρώπους μας αυτούς…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.