Τρίτη, 9 Μαρτίου, 2021

Ψήφισμα από το «Ακαρνανικό Φως» ενάντια στα βιορευστά στις Φυτείες

Ψήφισμα από το «Ακαρνανικό Φως» ενάντια στα βιορευστά στις Φυτείες

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειών «Ακαρνανικό Φως»  συνεδρίασε με θέμα την αδειοδότηση και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιορευστά και προέβη στο ακόλουθο ψήφισμα-καταγγελία:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.

Έπειτα από τυχαία πληροφόρηση και χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση τόσο των φορέων, όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, έγινε γνωστή η έγκριση αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση βιορευστών στην ευρύτερη περιοχή των Φυτειών.
Οι Φυτείες (Τοπική Κοινότητα Φυτειών της Δημοτικής Ενότητας Φυτειών) ανήκουν στον δήμο Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και βρίσκονται στο κέντρο του Ξηρομέρου. Απέχουν περίπου 25 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο και 8 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό Αγρινίου – Ιωαννίνων και τον κόμβο Κουβαρά της Ιονίας Οδού. Αποτελούν συγκοινωνιακό κόμβο και ενώνουν πολλά χωριά της περιοχής με το Αγρίνιο, την Αμφιλοχία και τον Αστακό οπού βρίσκεται και η έδρα του δήμου.
Η περιοχή των Φυτειών, είναι μια περιοχή με μοναδική βιοποικιλότητα και πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα καθώς βρίσκεται ανάμεσα από δύο λίμνες, τον Οζερό και την Αμβρακία. Οι δύο αυτές λίμνες καθώς και το Βελανιδοδάσος που βρίσκεται στην περιοχή, εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000, το οποίο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χαρακτηρίζονται ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)». Οι περιοχές Natura 2000, καθώς και το καθεστώς προστασίας και διαχείρισής τους ορίζονται στο Νόμο 3937/2011 «Διατήρηση της βιοπικοιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄).

Η οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής των Φυτειών, αλλά και των όμορων Τοπικών Κοινοτήτων (Παπαδάτου, Μπαμπίνη, Μαχαιρά, Σκουρτού, Χρυσοβίτσα) βασίζεται κυρίως στην γεωργία και την κτηνοτροφία λόγω της εύφορης γης, της πλούσιας χλωρίδας και του καθαρού επιφανειακού και υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή των Φυτειών συναντά κανείς πληθώρα πολιτιστικών, ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων όπως η ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Λιγοβιτσίου, η περιοχή των αρχαίων Φοιτιών και των Κορόντων της Χρυσοβίτσα και πλήθος από παλιά και ιστορικά εξωκλήσια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ότι η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση βιορευστών στην ευρύτερη περιοχή των Φυτειών θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων και της πανίδας της περιοχής, στις καλλιέργειες και γενικά σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και δεν θα έχει κανένα όφελος ούτε στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φυτειών «Ακαρνανικό Φώς», λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τις αντιδράσεις των πολιτών της ευρύτερης περιοχής αλλά και άλλων περιοχών όπου επιχειρήθηκε η αδειοδότηση τέτοιων μονάδων, την έλλειψη ενημέρωσης, την αρνητική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Φυτειών και του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, συνεδρίασε στις Φυτείες, στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 με θέμα την αδειοδότηση και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιορευστά από τις εταιρίες:
• «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια της Δ.Ε Φυτειών.
• «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας « WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Μέγα Κάμπος» της Δ.Ε Φυτειών.
• «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 300KW, ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ» στη θέση «Παλιομπρούσκα» της Δ.Ε Φυτειών.

Έπειτα από αναζήτηση πληροφοριών και ενημέρωσης, το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει την αντίθεση του για την αδειοδότηση και πιθανή εγκατάσταση τέτοιων μονάδων στην περιοχή και ζητάει την ακύρωση:

1) Της υπ’ αριθμ. 30535/11-02-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας « WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Μέγα Κάμπος» της Δ.Ε Φυτειών καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής πράξης.

2) Της υπ’ αριθμ. 30562/11-02-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια της Δ.Ε Φυτειών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής πράξης.

3) Της υπ’ αριθμ. 30614/11-02-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 300KW, ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ» στη θέση «Παλιομπρούσκα» της Δ.Ε Φυτειών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής πράξης.

Παρακαλούμε κάθε αρμόδια αρχή, να ακυρώσει άμεσα τις μέχρι τώρα αποφάσεις προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής μας, αλλά και η φυσική της ομορφιά.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Τζαχρήστας Π. Ιωάννης Παπαστάθης Ν. Χαρίλαος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.