Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

4ο-5οΓΕΛ & 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου:Σύμπραξη Περιφερειακών Λυκείων του Δήμου Αγρινίου με σκοπό την Δημιουργία Πρότυπου Σχολικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας για τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό και το Internet-of-Things

4ο-5οΓΕΛ & 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου:Σύμπραξη Περιφερειακών Λυκείων του Δήμου Αγρινίου με σκοπό την Δημιουργία Πρότυπου Σχολικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας για τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό και το Internet-of-Things

Η Πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Καθηγήτρια Παναγιώτα Μιχαλακάκου & ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Υλικών και Ενέργειας του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σοφοκλής Μακρίδης, υπέβαλλαν πρόγραμμα χρηματοδότησης στην 3η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» ένα πρόγραμμα.

Τίτλος Πρότασης:Σύμπραξη Περιφερειακών Λυκείων του Δήμου Αγρινίου με σκοπότην Δημιουργία Πρότυπου Σχολικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας για τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό και το Internet-of-Things

Ακρωνύμιο Πρότασης:INNOSCHOOLCENTRE

Περίληψη Πρότασης: Στο συγκεκριμένο έργο προτείνεται η δημιουργία ενός κέντρου καινοτομίας στον σχολικό συγκρότημα 4ου ΓΕΛ και 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου σε συνεργασία με το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου. Το κέντρο ως σκοπό θα έχει την σχεδίαση και υλοποίηση καθημερινών αντικειμένων με στοιχεία πρωτοτυπίας μέσα από την εφαρμογή ανοικτών νέων τεχνολογιών. Μέσα από τις δράσεις του κέντρου επιδιώκεται, η ανάδειξη της επιστημονικής γνώσης σε επίπεδο εφαρμογών, η καλλιέργεια του ερευνητικού-τεχνολογικού πνεύματος στα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, η διάθεση για καινοτομία. Το κέντρο θα αξιοποιήσει ως εργαστήρια δορυφόρους τα εργαστήρια του 1ου ΕΠΑΛ και του 4ου ΓΕΛ Αγρινίου τα οποία και αποτελούν την πολύ καλή παρακαταθήκη του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου που παλαιότερα στέγαζε το συγκρότημα των δύο σχολείων. Η οργάνωση του κέντρου θα γίνει στην βάση της διεξαγωγής δύο δράσεων, η πρώτη ως σκοπό έχει την σχεδίαση και κατασκευή ενός ηλεκτρικού έξυπνου φούρνου πίτσας με πυρότουβλα που προσομοιάζει τον αντίστοιχο ξυλόφουρνο και η δεύτερη ενός επαγγελματικού ψυγείου κάβας με διαφορετικές ζώνες ψύξης και σύστημα ενημέρωσης για τα αποθέματα ποτών και την θερμοκρασία εκάστου. Και για τις δύο συσκευές θα γίνει εφαρμογή ανοικτών τεχνολογιών ελέγχου όπως και τεχνολογιών επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και Bluetooth. Σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας θα επιδιωχθεί η καταγραφή των θερμοκρασιακών πεδίων και η αριθμητική προσομοίωση τουςόπως προκύπτει και από τις τελευταίες διπλωματικές εργασίες της ομάδας.

Λέξεις κλειδιά: Φαινόμενα Μεταφοράς, Πεδίο Θερμοκρασιών, Ψυκτικές Μηχανές, Ίντερνετ των Πραγμάτων,Μικροελεγκτές, Βιομηχανική Σχεδίαση, Αλγόριθμοι Λειτουργίας, infographics.

Θεματική 1:Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση.

Χρονική Διάρκεια έργου:18 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: (100000 €)

Φορέας Υποδοχής:Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Συνεργαζόμενος Φορέας:Κριμάτογλου ΑΕ, 4ο ΓΕΛ Αγρινίου, 1ο ΕΠΑΛ, 5ο ΓΕΛ

Μέλη Ομάδας Έργου:Μακρίδης Σοφοκλής(ΔΕΠ), ΜιχαλακάκουΠαναγιώτα(ΔΕΠ), Καρανάσος Ευάγγελος, Τσουγκράνης Ιωάννης, Φουρνιώτη Κωνσταντίνα, Λαζαρίνης Φώτιος, Ευάγγελος Σιάμος, Ευσταθία Χρήστου, Φωτεινή Γκάβαλου, Kριμάτογλου Νεκτάριος, Κριμάτογλου Λάζαρος.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.