Πέμπτη, 15 Απριλίου, 2021

Tη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Tη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27-1-2020 το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας. Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 18.30 με ένα και μοναδικό θέμα την Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).Αμέσως μετά ακολουθεί η τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συζήτηση επί αιτήματος του 1/3 των δημοτικών συμβούλων για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των ισόγειων καταστημάτων εντός των ορίων του έργου «Αστική ανάπλαση εντός του ιστορικού κέντρου της πόλεως της Ναυπάκτου» από πλατεία Λιμένος έως πλατεία Φαρμάκη μέχρι την περαίωση του (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

Συγκρότηση επιτροπής προσβασιμότητας δημοτών και επισκεπτών ΑμεΑ (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Χοχτούλας)

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

Αποδοχή στην επιχορήγηση των Δήμων, για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

Ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

Ηλεκτροδότηση παροχής της Ανάπλασης στην οδό Νόβα (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

Έγκριση υπογραφής μνημόνιο συνεργασίας με ΥΠ.ΠΟ.Α – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας για την εκτέλεση του υπό έργο 2 της πράξης «Δημιουργία και εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου εβαπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου» με τίτλο « Ιστορική τεκμηρίωση του ψηφιακού κέντρου εβαπτισμένης πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011466475. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Έγκριση υπογραφής μνημόνιο συνεργασίας με ΥΠ.ΠΟ.Α – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας για την εκτέλεση του υπό έργο 2 της πράξης «Δημιουργία & Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση των πολιτιστικών και φυσικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ναυπακτίας » με κωδικό ΟΠΣ 5045520 τίτλος υπό έργο 2 «Ιστορική Τεκμηρίωση μνημείων για το ψηφιακό περιεχόμενο της ολοκληρωμένη προβολής και προώθησης των πολιτιστικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ναυπακτίας» ποσό 10.000 € το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Οριστική διακοπή της φιλοξενίας παιδιού από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Πυλλήνης» προϋπολογισμού σύμβασης. (εισηγητής κ. Χοχτούλας )

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου» (εισηγητής κ. Χοχτούλας )

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την παραλαβή αποθήκευση και διανομή τροφίμων και άλλων αγαθών) (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για συντήρηση, καθαριότητα, διαγραμμίσεις κλπ των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου) (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου μας. (Κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και παράταση αυτής) -1 ΔΕ Οδηγών. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του βυτιοφόρου οχήματος από το Δήμο Ναυπακτίας στην ΔΕΥΑ Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού ακινήτου-κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου της Κοινότητας Ασπριά του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Μείωση μισθώματος ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλλήνης (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Παραχώρηση με χρήση χρησιδανείου αγροτεμαχίου της Τ.Κ Γαλατά, στον Τ.Ο.Ε.Β ΓΑΛΑΤΑ (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Αποδοχή της με Α.Π 1213/21-01-2020, αίτησης του κ. Δημητρούλας Κοτίνη του Κων/νου σχετικά για τη λύση σύμβασης χρησιδανείου χρήσης ακινήτου (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης για μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για το έτος 2020 ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμισθώσεων με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Ναυπακτίας έτους 2020 ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2020 ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2020 ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020 ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Ορισμός μελών Επιτροπής Υλοποίησης Σκοπού Κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπακτίας προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας για το έτος 2020 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.