Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Στον Δήμο Αγρινίου περιέρχεται η περιουσία του Ιδρύματος Παπαστράτου-ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση των καπναποθηκών

Στον Δήμο Αγρινίου περιέρχεται η περιουσία του Ιδρύματος Παπαστράτου-ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση των καπναποθηκών

Στον Δήμο Αγρινίου περιέρχεται η περιουσία του Ιδρύματος Παπαστράτου μετά τη διάλυσή του σύμφωνα που έλαβε οριστική μορφή με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (με αρ. 551/τευχος β/1-11-2021).Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξέλιξη που είχε ανακοινωθεί και δρομολογηθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Όπως αναφέρεται «η περιουσία του Ιδρύματος ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ περιέρχεται στον Δήμο Αγρινίου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με τις υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, να συντηρήσει, αλλά και να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, αναπτύσσοντας στους χώρους των κτιρίων δραστηριότητες, συναφείς με τους σκοπούς τους Ιδρύματος, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο βρίσκεται εντός της πόλης του Αγρινίου, με σκοπό αυτός ο χώρος να καταστεί ένας πνεύμονας ζωής για την πόλη και την περιοχή στην κατεύθυνση της εξύψωσης του βιοτικού, ανθρωπιστικού και επαγγελματικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού επιπέδου της πόλης του Αγρινίου, καθώς και της άμεσης ή έμμεσης ενίσχυσης κοινωφελών έργων και σκοπών, αλλά και στην περαιτέρω αξιοποίηση των λοιπών δωρεών που έχουν γίνει στην πόλη του Αγρινίου από τις ιδρύτριες εταιρίες και τα μέλη της οικογένειας Παπαστράτου».

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά:«Υποδεχόμαστε αυτή την εξέλιξη με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Είναι διαχρονικός στόχος μας η αξιοποίηση των Αποθηκών Παπαστράτου. Πρόκειται για κτίρια με ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία. Η παραχώρηση του συγκροτήματος μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των κτιρίων που δημιούργησαν οι μεγάλοι ευεργέτες της πόλης».

Η περιουσία του Ιδρύματος η οποία περιέρχεται στον Δήμο Αγρινίου είναι η εξής:
1.Πολυόροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας ορόφων τ.μ. 5.884
2.Κτίριο επιφάνειας 120 τμ μετά του οικοπέδου του 1.171 τμ και
3.Χρηματικό κεφάλαιο ποσού 1.472.963,45 € (μη υπολογιζόμενων των τρεχουσών υποχρεώσεων μέχρι και την οριστική διάλυσή του), για το οποίο ρητά ορίζεται ότι δεν θα αναλωθεί για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, πλην αυτών που κατατείνουν στην προστασία και αξιοποίηση των ακινήτων κτιρίων και θα κατατεθεί για το λόγο αυτό στο ταμείο του Δήμου σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού.

Οι λόγοι της… αυτοκατάργησης
Το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος Παπαστράτου είχε λάβει τις αποφάσεις του σε συνεδρίασή του την 24η Οκτωβρίου 2019.
Τότε προέβη σε μία συνολική αποτίμηση της πορείας του από το χρόνο σύστασής του μέχρι σήμερα και κατέληξε στην απόφαση της κατάργησης του καθώς εκτιμήθηκε ως ανέφικτη η εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών.

Για την απόφαση αυτή συνεκτιμήθηκαν η περιουσιακή κατάσταση του ιδρύματος σε συνδυασμό με την αδυναμία αξιοποίησης της περιουσίας του λόγω των υφιστάμενων περιορισμών , τόσο της ακίνητης περιουσίας (περιορισμοί χρήσης γης κλπ), όσο και της κινητής ( απαγόρευση ανάλωσης του χρηματικού κεφαλαίου) , η έλλειψη δωρεάν κληρονομικών και λοιπών παροχών προς το ίδρυμα καθώς και η παρέλευση 20ετίας από την ίδρυσή του , χωρίς να επιτευχθούν οι στόχοι του .

Εκτιμήθηκε εξάλλου πως η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δύναται να επιτευχθεί εάν αυτή περιέλθει στο Δήμο Αγρινίου ο οποίος έχει τη δυνατότητα με τις υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει να συντηρήσει , αλλά και να αξιοποιήσει τα κτήρια του ιδρύματος , αναπτύσσοντας στους χώρους των κτηρίων συναφείς δραστηριότητες , με αυτές του ιδρύματος .
Μοναδικός δε τρόπος για να περιέλθει στο Δήμο Αγρινίου ήταν η διάλυση του ιδρύματος, οπότε και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού του, αυτή περιέρχεται στο Δήμο Αγρινίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.