Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την προσεχή Δευτέρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την προσεχή Δευτέρα

dimotiko-symvoulio (23)Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στις 19:00 μ.μ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου . H ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

1. Συζήτηση και ενεργή δράση επί της δωρεάς (τεχνολογικό και αρχειακό υλικό) των Αδελφών Παναγόπουλου προς τον Δήμο Αγρινίου. (Κατόπιν σχετικού ερωτήματος).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

2. Επί πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση των καπναποθηκών Ηλιού στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης – Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κυπαρίσσου, Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

8. Έγκριση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Υποτομέα S1313 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

9. Εξόφληση λογαριασμών Ο.Τ.Ε. με ενσωμάτωση στους λογαριασμούς υπηρεσιών χρήσης πολυμεσικής πληροφόρησης τρίτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

10. Έγκριση διοργάνωσης εγκαινίων της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

11. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
12. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

13. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

14. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Αδάμης).

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Παπούτσης).

17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την ανάθεση σε τρίτο της σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου (Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις) για το σχολικό έτος 2018-2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Δικαίωμα Ταφής και από παράβαση Κ.Ο.Κ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

19. Συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων: α) Τελικής φάσης Πανελληνίου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης παίδων (συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Κ.), β) Πρωταθλήματος επιχειρήσεων ποδοσφαίρου Αγρινίου (συνδιοργάνωση με «ΑΝΔΡΑΙΜΩΝ») και γ) Εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Αγρινίου (συνδιοργάνωση με ΕΣΚΑΒΔΕ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

20. Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης – δράσης στα πλαίσια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος και των δερματικών παθήσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Αντικατάσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

22. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
23. Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας της μελέτης έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας». Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου 1991.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
24. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 951 και 953 σχ. πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Ιουλιέτας Βλάμη.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

25. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κaτaσκευή τοιχίων αντιστήριξης – τεχνικών έργων οδοποιίας και τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

27. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα διαμόρφωσης οδών και τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης – περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

28. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – οδών σχεδίου πόλης Δήμου Αγρινίου περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.