Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη.

Η ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση στις 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής στο πλαίσιο δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών με ειδικά προβλήματα). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαντζής).

5. Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 46 στην Ερυθραία της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου σε νέα θέση.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 163/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεόδωρος Σεϊτανίδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

6. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 165/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεόδωρος Σεϊτανίδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

7. Επί αιτήσεων πολιτών υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 166/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 34/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

8. Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 238 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 164/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

9. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.