Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Tρίημερο εκδηλώσεων οργανώνει Τμήμα του Πανεπιστήμιου

Tρίημερο εκδηλώσεων οργανώνει Τμήμα του Πανεπιστήμιου

Ο Σύλλογος Φοιτητών του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει τριήμερο πολιτισμικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 18-19-20/03/2011 στα πλαίσια της προβολής και προώθησης του τμήματος και του επιστημονικού αντικειμένου που πραγματεύεται.
Οι εκδηλώσεις στόχο έχουν να αναδείξουν τόσο την τοπική πολιτιστική κληρονομιά όσο και τον πολιτισμικό πλούτο άλλων περιοχών της Ελλάδος παράλληλα με την λειτουργία του τμήματος και τη δράση του, καθώς και να παρουσιάσουν στο κοινό ορισμένα θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα που ασχολείται με την διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω των νέων τεχνολογιών αλλά και των νέων τεχνολογιών ξεχωριστά.
Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν έννοιες όπως ψηφιακός πολιτισμός, ψηφιακός αναλφαβητισμός, πολιτισμική κουλτούρα και κληρονομιά, πολιτισμός και επικοινωνία, ενώ θα περιηγηθούμε με οπτικοακουστικά μέσα στο παρελθόν παρουσιάζοντας τη ζωή στο Αγρίνιο του χθες, την καπνοβιομηχανία, και την καπνοπαραγωγή ως βασική πηγή εσόδων των κατοίκων .
Πέρα όμως από αυτό, οι εκδηλώσεις ποικίλουν σε περιεχόμενο και μορφή καθώς περιέχουν μουσικοχορευτικά, εικαστικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά δρώμενα αλλά και επιστημονικές ομιλίες, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει όποιος τις παρακολουθεί με τις δικές του ερωτήσεις και τοποθετήσεις που θα βοηθήσουν όχι μόνο στην κατανόηση των θεμάτων και της φύσης του τμήματος αλλά και σε θέματα που αφορούν τον ψηφιακό πολιτισμό και αξιοποίησή του.
Το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθώς και μερικές πληροφορίες για το τμήμα παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Γενικά – Στόχος του Τμήματος
Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004) και άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία, παίρνοντας τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Λειτουργεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ανώτατης Παιδείας, έχει έδρα την πόλη του Αγρινίου και αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων.
Σύμφωνα με το ΠΔ ίδρυσής του, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.
Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:

α) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,

β) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και

γ) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το πτυχίο που θα απονέμει είναι ενιαίο και προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:
• Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και
• Πολιτισμικής Τεχνολογίας.

1η ημέρα εκδηλώσεων: Παρασκευή 18/03/2011
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ: Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

10:00-10:30 Προσέλευση-Εγγραφές
10:30-11:00 Έναρξη-Χαιρετισμοί
11:30-12:00 Πολιτισμός & Επικοινωνία, Χρήστος Δ. Μεράντζας, Λέκτορας, Μέλος ΔΕΠ
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβ/ντος& Νέων Τεχνολογιών, Παν. Δυτικής Ελλάδας
12:00-12:30 Ψηφιοποίηση & Μακροπρόθεσμη Διατήρηση Πολιτιστικού Περιεχομένου, Δρ. Δημήτριος Κ.Τσώλης
Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβ/ντος& Νέων Τεχνολογιών, Παν. Δυτικής Ελλάδας
12:30-13:00 Η πρόκληση του Ψηφιακού Πολιτισμού για την Ελλάδα, Υπ. Δρ. Δανάη Σ. Κατσαντά
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχνολογιών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Σύλλογος Φοιτητών
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
Και Νέων Τεχνολογιών

*Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας.
2η ημέρα εκδηλώσεων: Σάββατο 19/03/2011
Εκδήλωση με θέμα:
«Μία ιστορική αναδρομή στην πόλη του Αγρινίου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
**Η εκδήλωση θα λάβει χώρο στον Πανεπιστημιακό χώρο του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.
17.00-17.30: Έκθεση-Κολλάζ
«Μνήμες από το Παρελθόν»
Θέμα: “Αφιέρωμα στην ιστορία των καπνοβιομηχανιών Παπαστράτου, αναφορά στο πως το τσιγάρο από χειροποίητο γίνεται βιομηχανοποιημένο, διάφορες μαρτυρίες καπνεργατριών.”

17.30-18.00: Συζήτηση
Θέμα: “Διανομή κολλάζ σε μορφή βιβλίου και συζήτηση για τις καπνοβιομηχανίες και την ιστορία του Αγρινίου γενικότερα.”

18.00-18.40: Προβολή Βίντεο
«Από το χθες στο σήμερα»
Θέμα: “Φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για το Αγρίνιο και την ιστορία του από το χθες μέχρι και σήμερα.”

Συντονιστική ομάδα:
Στεφανία Καραμάντουλα, Αλεξάνδρα Παπαβασιλείου, Αντωνία Κουτσογιάννη, Γιώργος Κατρούγκαλος, Ειρήνη Μπατζοπούλου.

3η ημέρα εκδηλώσεων: Κυριακή 20/03/2011

Ο Σύλλογος Φοιτητών του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών σε συνεργασία με τη Γυμναστική Εταιρία Αγρινίου (Γ.Ε.Α.), διοργανώνουν την Κυριακή 20/03/2011 εκδήλωση με θέμα:

«Τοπικός Πολιτισμός :
Παραδοσιακές Ενδυμασίες και Τραγούδια μιας Άλλης Εποχής»

• Έκθεση Παραδοσιακών Ενδυμασιών από το δάσκαλο του λαογραφικού ομίλου της Γ.Ε.Α, Γιώργο Τσελίκα .

• Επίδειξη παραδοσιακών χορών από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Αιτωλοακαρνανίας και από τη Γ.Ε.Α.

• Αφιέρωμα στον Αγρινιώτη στιχουργό Πυθαγόρα, από τους καλλιτέχνες Ευγενία Γρέτζελου και Γιώργο Χαραλάμπους.

Έναρξη: 19:00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Σύλλογος Φοιτητών
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
Και Νέων Τεχνολογιών

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.