Δευτέρα, 20/08/2018

  • Πάνω οι φόροι, κάτω τα έσοδα

    Μόνο ικανοποιημένοι δεν νοιώθουν στο υπουργείο Οικονομικών από την έως τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολο ...

    Μόνο ικανοποιημένοι δεν νοιώθουν στο υπουργείο Οικονομικών από την έως τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παρά τη βροχή νέων φόρων που επιβλήθηκαν φέτος στην άμεση και την έμμεση φορολογία αλλά ...

    Περισσότερα