Κυριακή, 24/06/2018

  • Ενώπιον του Σ.τ.Ε. ο Αυτισμός

    Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όπως θεσπίστηκαν και ισχύουν από την 1η ...

    Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όπως θεσπίστηκαν και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018, τα άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού δέχονται άλλο ένα καίριο πλήγμα, όπως αναφέρει ...

    Περισσότερα