Δευτέρα, 2 Αυγούστου, 2021

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας την Τετάρτη

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας την Τετάρτη

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας την Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 19:30. Η πρόσκληση:

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 23ην Ιουνίου 2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:30 , σύμφωνα με την αρ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021 Β)  και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:  « Λήψη απόφασης για την μίσθωση μίας (1) υδρευτικής ιδιωτικής γεώτρησης».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :  :« Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Αμπελακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάμπου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο   :  « Γνωμοδότηση για παρέκκλιση στις αποστάσεις κτιρίου απαραίτητης για την καλή λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Αμοργιανών)»

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο   :   : «Παράταση μίσθωσης κτιρίων Πρόνοιας και Πολεοδομίας ».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο    :   :« Λήψη απόφασης για την λειτουργία Παιδικής Εξοχής Μπούκας για το έτος 2021 και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς  (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο  :   « Έγκριση ή μη άδειας εισόδου- εξόδου οχήματος σε επιχείρηση στην Κοινότητα Λουτρού ».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : : «Κατανομή Β΄ δόσης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργιών δαπανών Σχολείων».

[ Εισηγήτρια : Η κ. Ελένη Δράκου  ( Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) ].

ΘΕΜΑ 8ο  : «Λήψη Απόφασης για έγκριση χορήγησης άδειας σε παραγωγό – πωλητή λαϊκών αγορών».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

ΘΕΜΑ 9ο  : «Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των επιχειρήσεων, που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19, από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το 2021.»

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

ΘΕΜΑ 10ο  : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

ΘΕΜΑ 11ο  : «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροΐδης

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.