Σάββατο, 15 Μαΐου, 2021

ΤΟΕΒ Νεοχωρίου: Από την Τετάρτη 28/4 αιτήσεις για την κάλυψη 28 θέσεων εποχικού προσωπικού

ΤΟΕΒ Νεοχωρίου: Από την Τετάρτη 28/4 αιτήσεις για την κάλυψη 28 θέσεων εποχικού προσωπικού

Από αύριο Τετάρτη 28 Απριλίου έως και την Παρασκευή 7 Μαΐου θα γίνονται αιτήσεις για την κάλυψη 28 θέσεων εποχικού προσωπικού στο ΤΟΕΒ Νεοχωρίου σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχοντας υπόψιν:

1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/07 2. Την παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 3. Το άρθρο 46 παρ. 2 του καταστατικού 4. Το άρθρο 15 παρ. 1α του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας 5. Την έγκριση 60190/13-4-2021 σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με αριθ. 14/2021 6. Τον Κ.Ε.Υ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου 7. Ότι η πρόσληψη για τους Υδρονομείς θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957 « Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α)

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.2), συνολικά είκοσι οχτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου που εδρεύει στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως στην αναλυτική προκήρυξη:

Οι ενδιαφερόμενοι – οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 67 ετών και οφείλουν από 28/4/2021 έως και 07/05/2021 αφού ενημερωθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των εργασιών, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτημένο, με άλλο από αυτούς πρόσωπο αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.

messolonghinews.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.