Τότε Γεφύρια Αλάμπεη, τώρα χώμα…

Τα Γεφύρια του Αλάμπεη είναι ( η μάλλον) ήταν ένα ιστορικό σύμβολο της Αιτωλικής πεδιάδας, που συνέδεε την Μακρυνεία με το Παναιτώλιο, υπερβαίνοντας τα φυσικά εμπόδια και την απρόβλεπτη στάθμη της Λυσιμαχείας και της Τριχωνίδας. Τα Γεφύρια του Αλάμπεη αποτυπώθηκαν σε γκραβούρα και κοσμούν το εξώφυλλο ενός από τα πιο σημαντικά βιβλία για το Αγρίνιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τότε Γεφύρια Αλάμπεη, τώρα χώμα….