Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021

TRITON: Ένα έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών της Δυτικής Ελλάδας

TRITON:  Ένα έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών της Δυτικής Ελλάδας

TRITON: “Ένα έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών των Περιφερειών Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας για τη μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών και την προστασία της βιοποικιλότητας”

Στις 7 Νοεμβρίου η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την ομάδα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, για να παρουσιάσει το έργο TRITON στα πλαίσια εκδήλωσης που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών Δυτικής Αχαΐας

Το έργοTRITON: «DevelopmentofmanagementToolsanddiRectivesforimmediateprotectionofbIodiversityincoasTalareasaffectedbyseaerOsionandestablishmentofappropriateeNvironmentalcontrolsystems», «Aνάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου», έχει συνολικό προϋπολογισμό 858.000 €, χρηματοδοτείται από το Interreg V-A Greece-Italy Πρόγραμμα 2014-2020 και επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα μείωσης των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών και στη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου για τη μετρίαση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Με το έργο “TRITON, θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών των Περιφερειών Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εγκαθιδρυθούν κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης για την λήψη αποφάσεων και στις δύο Περιφέρειες, με σκοπό την προστασία των παράκτιων περιοχών και τη μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, είτε αυτές οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, είτε σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Τα παραδοτέα του έργου είναι ένα σύνολο εργαλείων για τους φορείς χάραξης πολιτικής, ένα διαδικτυακό συμμετοχικό εργαλείο GIS/SITπου θα επιτρέπει σε κατοίκους και επισκέπτες να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, μια εργαλειοθήκη υποστήριξης αποφάσεων για την παρακολούθηση του κινδύνου διάβρωσης των ακτών, ένα νομοθετικό προσχέδιο για τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, ένα πιλοτικό παρατηρητήριο στον Πατραϊκό κόλπο για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παρακολούθησης της διάβρωσης, ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων και των επαγγελματικών ενώσεων καθώς και ένα έγγραφο εργασίας για την υιοθέτηση κοινού επιχειρησιακού σχεδίου για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών σε επίπεδο Αδριατικής-Ιονίου.

Το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους οργανισμούς και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτών της ζωής. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης αξιοποίησης των  123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα 2 κράτη μέλη κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.