Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2020

Ξεκινούν αντιπλημμυρικά έργα σε Ίναχο, Εύηνο και Ερμίτσα-Εργασίες και στη θέση Καστανόρεμα

Νέα έργα, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ξεκινούν άμεσα στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε αντίστοιχες συμβάσεις για τρεις εργολαβίες.
Συγκεκριμένα συμβασιοποιήθηκαν η Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, όπως επίσης οι εργασίες στην 15η και την 44η επαρχιακή οδό.
«Κάνουμε πράξη το σχέδιο μας για ένα πιο ασφαλές οδικό δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα. Σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, επιταχύναμε τις διαδικασίες και προχωράμε πλέον στην υλοποίηση έργων που καθιστούν ασφαλέστερες τις μετακινήσεις και δημιουργούν συνθήκες ομαλής προσβασιμότητας. Ρίχνουμε όμως το βάρος μας και στα αντιπλημμυρικά έργα, με στόχο να θωρακίσουμε κατά το δυνατό τις περιοχές μας και να προετοιμαστούμε για τον επερχόμενο χειμώνα» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατά την υπογραφή των συμβάσεων.
Πρόκειται για έργα που στο σύνολό τους έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η περιγραφή των έργων
– Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 1.200.000.000
Το έργο περιλαμβάνει καθαιρέσεις των κατεστραμμένων τεχνικών έργων όπως συρματοκιβωτίων, τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, αναχωμάτων και εργασίες ανακατασκευής τους στη πρότερη μορφή τους. Επίσης, θα γίνουν καθαρισμοί της κοίτης των υδατορεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα και μπάζα προκειμένου να διευκολύνεται η υδραυλική λειτουργία των υδατορεμάτων, αλλά και θα γίνουν λιθορριπές για την προστασία της κοίτης και των πρανών με λίθους κατάλληλης διαβάθμισης. Επιλέχθηκαν ως προτεραιότητα με βάση τον επικείμενο κίνδυνο πλημμύρας και συνεπειών τους, ο ποταμός Ίναχος, ο ποταμός Εύηνος και ο χείμαρρος Ερμίτσα.

 Έργο αποκατάστασης ζημιών και βατότητας της 15ης επαρχιακής οδού στη θέση Καστανόρεμα, προϋπολογισμού 773.000 ευρώ
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι: α) έργα αντιστήριξης των πρανών ορύγματος της οδού και η θεμελίωση τους σε βάθη μεγαλύτερα των 5-6 μέτρων κατά περίπτωση. Τούτο επιτυγχάνεται με την νέα χάραξη του δρόμου προς τα ανάντη, με σκοπό η διατομή του δρόμου να είναι αυτή, ώστε να ικανοποιείται η κατηγορία του δρόμου, αλλά και να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η ασφαλής θεμελίωση του τοίχων αντιστήριξης. β) έργα οδοποιίας σε μήκος 500μ.

Συντήρηση 44ης επαρχιακής οδού Στύλια –Φαμήλα – Ριγανι, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως στο τμήμα από τον οικισμό Στύλιας έως τον οικισμό Συκιάς συνολικού μήκους 1.500 μ. περίπου και στο τμήμα από τα όρια του οικισμού Συκιάς προς τον οικισμό Φαμήλας μήκους περίπου 1.000 μ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.