Σάββατο, Ιούλιος 20, 2019

Υπεγράφη η σύμβαση για σημαντικό έργο του Κεφαλόβρυσου

«Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου και σύνδεση με ΕΕΛ Αιτωλικού»

Υπεγράφη σήμερα από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΜ Γ. Κοντογιάννη, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου και σύνδεση με ΕΕΛ Αιτωλικού». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ίδια συμμετοχή του φορέα υλοποίησης. Ο αρχικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 776.209 ευρώ.
Αντικείμενο του έργουείναι η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσηςακαθάρτωντμήματος του οικισμού Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού και συγκεκριμένα αυτού που γειτνιάζει με τις πηγές του Κεφαλοβρύσου από τιςοποίες υδρεύεται το Αιτωλικό.
Το έργοπεριλαμβάνει τμήμα του ενός κύριου συλλέκτορα και δευτερεύοντες αγωγούς του οικισμού Κεφαλοβρύσου, αντλιοστάσιο απαγωγής λυμάτων και τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού που μεταφέρει τα λύματα στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, τον συλλέκτορα του Αγ, Ιωάννη, αντλιοστάσιοαπαγωγήςλυμάτων (του Αγ. Ιωάννη) και καταθλιπτικό αγωγό που μεταφέρει τα λύματα στο υφιστάμενοδίκτυο τηςΑνατολικήςσυνοικίας Αιτωλικού μέσω του οποίουκαταλήγειστις Ε.Ε.Λ. του Αιτωλικού. Το δίκτυο έχει συνολικό μήκος 1.808 μ. και οι καταθλιπτικοί αγωγοί 353 μ. Επίσης περιλαμβάνει φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων και φρεάτια πεζοδρομίου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.