Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Υπεγράφη η σύμβαση για έργο 750.000 € προς αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην οδοποιία του Δήμου Θέρμου

Υπεγράφη η σύμβαση για έργο 750.000 € προς αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην οδοποιία του Δήμου Θέρμου

Υπογραφή σύμβασης (1)
Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα και τον ανάδοχο η σύμβαση του έργου «αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας οικισμών του δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2 και 2-2 του 2015» προϋπολογισμού 750.000,00 €.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Θέρμου και Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο προωθήθηκε ευθύς μόλις ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες υλοποίησής του, που σχετίζονταν αφενός με τη μετάβαση της παροχής συνδρομής στον Δήμο Θέρμου για τα τεχνικά ζητήματα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσολογγίου στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου και αφετέρου με την αλλαγή του Νόμου περί αναθέσεων μελετών και έργων των φορέων του δημοσίου. Έτσι, με την υλοποίηση του έργου αυτού θα πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις αποκατάστασης μέρους των σοβαρών ζημιών που υπέστη η δημοτική οδοποιία εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών της προαναφερόμενης περιόδου.
Αντίστοιχη παράλληλη διαδικασία ακολουθήθηκε και για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-1 ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2 ΤΟΥ 2015» προϋπολογισμού 150.000,00 €, που είναι ενταγμένο στο ίδιο πρόγραμμα και το οποίο ήδη εκτελείται.
H δημοτική αρχή Θέρμου αναφέρει επίσης στην ανακοίνωση της : «Γι’ αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας προς τους συντελεστές χρηματοδότησης των εν λόγω έργων, (την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), όπως και προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, η οποία εκπόνησε τις μελέτες των έργων αυτών, και βέβαια για την υποστήριξή της και στα επόμενα στάδια ως την ολοκλήρωση των έργων, αλλά και για την όλη υποστήριξη που παρέχει στον Δήμο μας για τα τεχνικά ζητήματα.
Παράλληλα, επειδή με τις προαναφερόμενες χρηματοδοτήσεις καλύπτεται ένα μέρος μόνο των σχετικών αναγκών, θα θέλαμε να δηλώσουμε την προσδοκία μας για θετική έκβαση των αιτημάτων μας για χρηματοδότηση του συνόλου των αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των μεγάλων καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της προαναφερόμενης περιόδου και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ακόμη κυρίως στο προβληματικό έτσι κι αλλιώς οδικό δίκτυο της ορεινής περιοχής μας λόγω της ύπαρξης εκτεταμένων υποτυπωδών χωματόδρομων – τόσο του επαρχιακού όσο και του δημοτικού δικτύου – αλλά και για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων που αναφέρονται στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν και από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες της περιόδου 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017 που έπληξαν μέρος της περιοχής του Δήμου Θέρμου».

Επισυνάπτεται, στην ανακοίνωση του δήμου Θέρμουαυτή πίνακας στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την ωρίμανση και την ανάθεση του έργου.

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-1 ΤΗΣ  1-2  ΚΑΙ 2-2  ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ : 2015ΕΠ00100013

ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Π.Δ.Ε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    

α/α ΣΤΑΔΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ (Χρον.διάστημα)
1.  *Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 11-2016 έως 1-2017
2. Πρωτογενές Αίτημα 12-04-2017
3. Απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης Δέσμευσης Πίστωσης 13-04-2017
4. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης – Ψήφισης Πιστώσης (35/2017) 13-04-2017
5. Θεώρηση τευχών δημοπράτησης 28-04-2017
6. Επικύρωση του Γ.Γ.Α.Δ της 35/2017 Απόφασης Ο.Ε 02-05-2017
7. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης  Μελέτης κατάρτιση όρων Διακήρυξης (53/2017) 08-05-2018
8. Δημοσιότητα – Ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης 26-05-2016
9. Επικύρωση του Γ.Γ.Α.Δ της 53/2017 Απόφασης Ο.Ε 16-06-2017
10. Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου 20-06-2017
11. Έλεγχος Εγκυρότητας Εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 20-06-2017
12. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού (81/2017) 12-07-2017
13. Επικύρωση του Σ.Α.Δ της 81/2017 Απόφασης Ο.Ε 26-07-2017
14. Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 28-07-2017
15. Σύνταξη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανοικτής Διαδικασίας 10-08-2018
16. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Κατακύρωσης Γνωμοδότησης Επιτροπής Ανοικτής Διαδικασίας (107/2017) 15-09-2017
17. Επικύρωση του Σ.Α.Δ της 107/2017 Απόφασης Ο.Ε 28-09-2017
18. Αποστολή Φακέλου Έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό έλεγχο 10-11-2017
19. Κοινοποίηση της Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου (537/2017) 03-01-2018
20. Πρόσκληση Προσκόμισης Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 08-01-2018
21. Σύνταξη Πρακτικού Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 19-01-2018
22. Πρόσκληση Υπογραφής Συμφωνητικού 19-01-2018
23 Σύναψη Συμφωνητικού Έργου – Ανάρτηση Σύμβασης ΚΗΜΔΗΣ 26-01-2018


*Σημειώνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ  εξέδωσε τα νέα πρότυπα τεύχη Διακήρυξης  Ανοικτής  Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου ,σύμφωνα με το Ν.4412/2016 , την 21-1-2017                                                   

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.