Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας για το ΚΥ Κατούνας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου – Βόνιτσας

Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας για το ΚΥ Κατούνας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου – Βόνιτσας

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας την Τρίτη 2 Απριλίου, με θέμα το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Κατούνας και αφορμή τον θάνατο πολίτη επειδή το Κέντρο Υγείας ήταν κλειστό, αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις μεταξύ των οποίων διαμαρτυρία συλλόγων, δημοτών και Δημοτικής Αρχής στο Υπουργείο Υγείας αλλά και κλείσιμο δρόμων ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 52/2019 με θέμα το Κέντρο Υγείας Κατούνας.

Στη Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σήμερα την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ.3100/29-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1. Κουνέλης Ιωάννης (Πρόεδρος) 2. Σώζος Βασίλειος 3. Τζεφριός Βασίλειος 4. Αποστολάκης Παντελής 5. Πάντας Νικόλαος 6. Πανταζή Παναγιώτα 7. Στούπας Θεόδωρος 8. Προδρομίτης Σωτήριος 9. Φραδέλος Κων/νος 10. Φερεντίνος Ευθύμιος 11. Κασόλας Αθανάσιος 12. Βέμη –Καρέλου Αθηνά 13. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη 14. Καραμάνης Θωμάς 15. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης 16. Κατσαμπίρης Γεώργιος 17. Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα 18. Λιάπης Νικόλαος 19. Μωραΐτης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1. Ασπρογέρακας Νικόλαος 2. Τραυλός Σωτήριος 3. Γούδας Μιχαήλ 4. Μπαλατσούρας Κωνσταντίνος 5. Γεροκωστόπουλος Κων/νος 6. Κατσαβριάς Γεώργιος 7. Καραγιάννης Δημήτριος 8. Σερεπίσου Χριστίνα.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βόνιτσας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βάτου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του Δήμου Καούρα Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είπε ότι προτείνω να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέμα Ψήφισμα για το Κέντρο υγείας Κατούνας (Κ.Υ.Κ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέματος και ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συζήτησή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στούπα Θεόδωρο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Κατόπιν του πρόσφατου τραγικού περιστατικού, με το θάνατο συμπολίτη μας επειδή το Κέντρο Υγείας Κατούνας ήταν κλειστό, για πολλοστή φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σοβαρή και πλέον εγκληματική υποστελέχωση του Κ. Υ. Κ., που αποτελεί τη μοναδική μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους κατοίκους του Δήμου μας, ενώ καλείται να καλύψει τόσο τις καθημερινές ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγείας των κατοίκων που δεν έχουν εναλλακτική πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας λόγο του απόμακρου της περιοχής, αλλά και της μη ύπαρξης τακτικής συγκοινωνίας, όσο και τα καθημερινά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά πολλά από τα οποία χρήζουν άμεσης διακομιδής και περίθαλψης σε νοσοκομείο. Επίσης, μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κατούνας αποτελείται από ηλικιωμένους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν σε γειτονικά κέντρα και χρειάζονται συνεχώς εξετάσεις, εντούτοις υπάρχουν και μικρά παιδιά που θεωρείται αυτονόητο πως χρήζουν συχνά ιατρικής φροντίδας.

Υπάρχουν δύο (2) γενικοί γιατροί εκ των οποίων μόνο ο ένας έχει οργανική θέση, ο άλλος προέρχεται από Περιφερειακό Ιατρείο. Υπηρετούν επίσης δύο αγροτικοί ιατροί, οι οποίοι όμως καλύπτουν και τα Αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία της ευρύτερης περιοχής. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι μόνο δύο νοσηλεύτριες, η μία με μετακίνηση και η άλλη με απόσπαση. Δεν υπάρχουν εφημερίες, δεν υπάρχει ασθενοφόρο, δεν επιθυμεί κανένας γιατρός να αναλάβει το βάρος της υποστελέχωσης, οι πολίτες βιώνουν την καθημερινή ανασφάλεια για την ίδια τους τη ζωή, τη στιγμή που καλούνται να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών, σε ένα σύστημα υγείας που δεν τους παρέχει τίποτα εδώ και καιρό. Συνοψίζοντας το κέντρο υγείας Κατούνας υπολειτουργεί εδώ και χρόνια. Η υποστελέχωσή του έχει ως αποτέλεσμα το Κέντρο Υγείας να παραμένει χωρίς εφημερίες θέτοντος σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων της περιοχής μας, και από τον Ιανουάριο 2017 λειτουργεί μόνο από το πρωί έως το μεσημέρι τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα παραμένει κλειστό.

To ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ είναι αναφαίρετο.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν απόψεις –προτάσεις μεταξύ των οποίων οι εξής: – Κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής με αποτελεσματικές διαδικασίες (προσφυγή στην δικαιοσύνη) ώστε να προασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών. – Κινητοποίηση – Διαμαρτυρία (Σύλλογοι- Δημότες- Δημοτική Αρχή) προς το Υπουργείο Υγείας. – Κλείσιμο οδικών οδών.

– Αποστολή Υπηρεσιακού Εγγράφου προς το Υπουργείο Υγείας περί πλήρους ενημέρωσης των ελλείψεων του Κ.Υ.Κ και άμεσης επίλυσης των προβλημάτων. – Ενέργειες για την ανάκληση των αποσπάσεων των υπαλλήλων του Κ. Υ. Κ. – Αίτημα για την πλήρη στελέχωση του Κ.Υ.Κ – Σχεδιασμός διαφορετικού συστήματος παροχής βοηθειών, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη συνεργασία με Φορείς (ΚΕΔΕ-Δήμους) που έχουν εμπειρία σε τέτοια κατεύθυνση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει. Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις (επί παρόντων 19 Δημοτικών Συμβούλων)
Αποφασίζει ομόφωνα

• ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την εναντίωση μας στη συνεχή υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Κατούνας.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ οποιαδήποτε ενέργεια θέτει την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου μας σε κίνδυνο και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΜΕΣΗ και ΠΛΗΡΗ στελέχωση του Κέντρου Υγείας Κατούνας με Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, Ειδικοτήτων, Παιδιάτρου, Αγροτικούς ιατρούς για την στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων, καθώς και της χρήσης ασθενοφόρου. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την 24ωρη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κατούνας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το υπέρτατο αγαθό : Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επιστρέψουν οι τέσσερις νοσηλευτές οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στο Νοσοκομείο Αγρινίου ενώ ανήκουν στο δυναμικό του κέντρου υγείας Κατούνας.

• ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ πως σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας θα κινηθεί προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να εισακουστούν και να επιλυθούν ΑΜΕΣΑ τα προβλήματα δυσλειτουργίας του Κέντρου Υγεία Κατούνας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 52/2019. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

Πηγή: katounanews.blogspot.com

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.